Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Τοπικά Σχέδια > Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας > Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας- Τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας (επανεξέταση) Οκτώβριος 2016

Τοπικά ΣχέδιαΤοπικό Σχέδιο Λευκωσίας - Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας- Τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας (επανεξέταση) Οκτώβριος 2016

Υποβολή Ενστάσεων κατά του Τροποποιημένου Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας Οκτώβριος 2016 από 7/10/2016 έως 7/2/2017 (4 μήνες)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΧΕΔΙΟ 1 - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 626,33Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΣΧΕΔΙΟ 2 - ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΤΣΛ & ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 4662,33Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΣΧΕΔΙΟ 3 - ΓΕΝΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2855,35Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΣΧΕΔΙΟ 4 - ΚΥΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1622,77Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΣΧΕΔΙΟ 5 - ΚΥΡ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1767,59Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΣΧΕΔΙΟ 6 - ΣΤΡΑΤ ΣΧΕΔ ΧΩΡΟΘΕ ΑΣΤΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1336,46Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΣΧΕΔΙΟ 7 - ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2016.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 606,75Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΣΧΕΔΙΟ 8 - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠ & ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1618,72Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΣΧΕΔΙΟ 9 - ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 2016.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 5448,96Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΣΧΕΔΙΟ 10 - ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 2016.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 5412,51Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2016.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 3889,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΣΛ 2016.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 720,6Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΦΣχ ΤΣΛ 2016 - κλίμακα 1 25000.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 18605,02Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΦΣχ ΤΣΛ 2016 (α) - κλίμακα 1 10000.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 13936,17Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΦΣχ ΤΣΛ 2016 (β) - κλίμακα 1 10000.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 14504,08Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΣΛ 2016 - Κλίμακα 1 25000.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 11031,06Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΤΣΛ 2016 - Κλίμακα 1 25000.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 10910,51Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΣΛ 2016.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 110,29Kb)Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου