Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς > Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομίας 2016 > Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς 2016: Άνθρωποι Τόποι Ιστορίες - Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 3/10 -23/10/2016

Ευρωπαϊκές Ημέρες ΚληρονομιάςΕυρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομίας 2016 - Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς 2016: Άνθρωποι Τόποι Ιστορίες - Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 3/10 -23/10/2016


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat posters_low_gr.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1936,86Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
posters_low_eng.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1936,29Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
115x265_gb_low.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 592,67Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
115x265_gr_low.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 584,45Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
BOOKLET_low.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1193,89Kb)


Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου