Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Δήλωση Πολιτικής > Κείμενο Δήλωσης Πολιτικής > Γ’ Φάση Αναθεώρησης Κειμένου Δήλωσης Πολιτικής-Κεφάλαιο 9.4 «Οικιστική Ανάπτυξη» ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

Δήλωση ΠολιτικήςΚείμενο Δήλωσης Πολιτικής - Γ’ Φάση Αναθεώρησης Κειμένου Δήλωσης Πολιτικής-Κεφάλαιο 9.4 «Οικιστική Ανάπτυξη» ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ


4.pdf γνωστοποίηση 9.4.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 142,62Kb)
4 Οικιστική Ανάπτυξη.pdf
ΚΕΦ 9.4 Οικιστική Ανάπτυξη.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 184,69Kb)Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου