Ανακοινώσεις

Προκήρυξη 1 κενής θέσης Πρώτου Λειτουργού Πολεοδομίας


Έχει προκηρυχθεί 1 κενή θέση Πρώτου Λειτουργού Πολεοδομίας. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας http://www.psc.gov.cy/ Η ημερομηνία λήξης της σχετικής αίτησης είναι η 19/6/2020