Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Λευκές Ζώνες > Διάταγμα Λευκής Ζώνης Μενοίκου 26/8/2016

Λευκές ΖώνεςΔιάταγμα Λευκής Ζώνης Μενοίκου 26/8/2016


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat lefki zoni avgoustos 2016 μενοικο.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2018,61Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Γνωστοποίηση Λευκής Ζώνης Μενοίκου.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 245,21Kb)ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου