Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για σκοπούς Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας στην Κύπρο

Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων (με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου), Δεκέμβριος 20181Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων (με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου), Δεκέμβριος 2018