Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας


Το Πολεοδομικό Συμβούλιο, με βάση το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Διάταγμα Εκχώρησης Εξουσιών και το άρθρο 12Δ του Νόμου διοργανώνει Δημόσια Ακρόαση για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας. Η Δημόσια Ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, στην οδό Κινύρα, αρ. 5-6, στη Λευκωσία, μεταξύ 12 - 14 Ιουνίου 2018. Το πρόγραμμα και οι ημερήσιες διατάξεις της δημόσιας ακρόασης επισυνάπτονται.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗμερήσια Διάταξη Δημόσιας Ακρόασης ΤΣΠαρΑΝΔερ - 12 06 18 1η μέρα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗμερήσια Διάταξη Δημόσιας Ακρόασης ΤΣΠαρΑΝΔερ - 13 06 18 2η μέρα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗμερήσια Διάταξη Δημόσιας Ακρόασης ΤΣΠαρΑΝΔερ - 14 06 18 3η μέρα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόγραμμα Δημόσιας Ακρόασης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑναπροσαρμογές στην Ημερήσια Διάταξη.pdf