Ανακοινώσεις

Κίνητρα για μετάβαση στο χώρο εργασίας με το ποδήλατο


Ποδηλατική πολιτική και υποδομές στα Σχέδια Ανάπτυξης:
Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, μέσα από την Κυκλοφοριακή Πολιτική των Σχεδίων Ανάπτυξης (βλέπε π.χ. Κεφαλαίο 6, Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας), καθώς και τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο Προώθησης της Χρήσης του Ποδηλάτου και στις επιτροπές υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), προωθεί και υλοποιεί πολιτικές, έργα και δράσεις που προάγουν τη διακίνηση με εναλλακτικά και βιώσιμα μέσα μεταφοράς, όπως το ποδήλατο. Διαβάστε περισσότερα ....Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠολιτκή Προώθησης της Χρήσης Ποδηλάτου.pdf