Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ανακοινώσεις > Υπογραφή Συμβολαίου για "Κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα και μεταλλική κατασκευή για εγκατάσταση ανελκυστήρων σε 7 υφιστάμενες πολυκατοικίες στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιος Ιωάννης στη Λάρνακα"

ΑνακοινώσειςΥπογραφή Συμβολαίου για "Κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα και μεταλλική κατασκευή για εγκατάσταση ανελκυστήρων σε 7 υφιστάμενες πολυκατοικίες στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιος Ιωάννης στη Λάρνακα"156.pdf 231216 - Αρ. 156.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 249,63Kb)


Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου