Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ανακοινώσεις > Ημερίδα για τη σφράγιση του εδάφους 24/11/2016

ΑνακοινώσειςΗμερίδα για τη σφράγιση του εδάφους 24/11/2016

Ανακοίνωση: Ημερίδα για τη σφράγιση του εδάφους

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος διοργάνωσε Ημερίδα σε σχέση με το θέμα της σφράγισης του εδάφους την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016 στο αμφιθέατρο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Σημειώνεται ότι ως «σφράγιση» νοείται η μόνιμη κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους με στεγανό υλικό. Βασικός παράγων της σφράγισης εδάφους είναι η κατασκευή υποδομών και ανωδομών με μετατροπή του εδάφους σε δομημένο χώρο. Κύριος σκοπός της Ημερίδας ήταν η εξαγωγή συμπερασμάτων για το θέμα, τα οποία θα ενισχύσουν την προσπάθεια καθορισμού διαδικασίας σε σχέση με το θέμα της σφράγισης του εδάφους κατά την εξέταση πολεοδομικών αιτήσεων για αναπτύξεις. Το Πρόγραμμα της Ημερίδας και οι σχετικές παρουσιάσεις θα τις βρείτε πιο κάτω.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Σκεύη Μακαρίτη.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 32134,22Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Πάρης Φωκαϊδης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 49371,68Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Πέτρος Βαρελίδης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 9812,82Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Πρόγραμμα Ημερίδας_Σφράγιση Εδάφους.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 147,82Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG
IMG_20161124_124908.jpg (Μέγεθος Αρχείου: 1456,17Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG
IMG_20161124_125340.jpg (Μέγεθος Αρχείου: 2197,7Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG
IMG_20161124_110242.jpg (Μέγεθος Αρχείου: 2068,5Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG
IMG_20161124_111742.jpg (Μέγεθος Αρχείου: 2087,49Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG
IMG_20161124_092720.jpg (Μέγεθος Αρχείου: 1885,93Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG
IMG_20161124_111719.jpg (Μέγεθος Αρχείου: 1849,97Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG
IMG_20161124_125225.jpg (Μέγεθος Αρχείου: 1732,55Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ανδρέας Ζήσιμος.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 69304,73Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Βύρων Ιωάννου.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 73785,05Kb)


Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου