Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Τοπικά Σχέδια > Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου/ Ακυρο - Απο 08/07/11 βρίσκεται σε ισχύ η Δήλωση Πολιτικής Παραλιμνίου

Τοπικά ΣχέδιαΤοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου/ Ακυρο - Απο 08/07/11 βρίσκεται σε ισχύ η Δήλωση Πολιτικής Παραλιμνίου


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ekthesi_anatheorisis_2010.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 156,1Kb)

 • Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου_2007

 • Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου_2009


 • Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

  Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου