Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Τομέας Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Μελετών > Σχέδιο Παροχής Κινήτρων 2016-2019 για δημιουργία Χώρων Στάθμευσης για δημόσια χρήση

Τομέας Πολεοδομικού Σχεδιασμού και ΜελετώνΣχέδιο Παροχής Κινήτρων 2016-2019 για δημιουργία Χώρων Στάθμευσης για δημόσια χρήση

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων 2016-2019 για δημιουργία Χώρων Στάθμευσης για Δημόσια Χρήση, το οποίο ισχύει για περίοδο τριών (3) χρόνων, από τις 25/1/2016, ημερομηνία Έγκρισης του από το Υπουργικό Συμβούλιο.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 2016-2019 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 7423,48Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΑΧΣ-ΣΧΕΔΙΟ 2016-2019.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 163,76Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΑΧΣ - ΣΧΕΔΙΟ 2016-2019.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 164,08Kb)Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου