Ανακοινώσεις

Έναρξη υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων για Πολεοδομική Αδειοδότηση, από 1η Οκτωβρίου 2020


Έναρξη υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων για Πολεοδομική Αδειοδότηση, από 1η Οκτωβρίου 2020

Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ενημερώνει ότι από την 1η Οκτωβρίου, το νέο σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων θα παρέχει τη δυνατότητα στους Μελετητές που είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ να υποβάλουν διαδικτυακά ορισμένους τύπους πολεοδομικών αιτήσεων. Ο Μελετητής θα υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με τον τύπο/είδος της αίτησης, τα οποία καθορίζονται με βάση τις ισχύουσες οδηγίες και κανονισμούς.

Μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων μπορούν να υποβληθούν τα ακόλουθα:

Πολεοδομική Αδειοδότηση

   · ΕΑ1 – Οικοδομική Ανάπτυξη (Δύο Μονάδες κατοικίας σε εγκριμένο ή υπό δημιουργία οικόπεδο)

   · ΕΑ6 – Παράταση Προσωρινής Πολεοδομικής Άδειας

   · Προκαταρκτικό Ερώτημα με βάση το Άρθρο 25 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου

   · ΕΑ9 – Αίτηση για Καθορισμό αν απαιτείται Πολεοδομική Άδεια

   · ΕΑ11 – Αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή για χορήγηση έγκρισης παράτασης ισχύος Πολεοδομικής Άδειας.

Για να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική υποβολή πολεοδομικής αίτησης παρακαλώ ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο (https://hippodamus.tph.moi.gov.cy/ApplicationSubmission) ή επιλέξτε το εικονίδιο «Ηλεκτρονικές Αιτήσεις» στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

  Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

  30/09/2020  Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ_23 9 2020.pdf
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΑΙΤΗΣΕΩΝ_ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ_ΧΡΗΣΗΣ.pdf