Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα το κυπριακό τοπίο


Η Διεθνής Ημέρα Τοπίου, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Οκτωβρίου, στην επέτειο της υιοθέτησης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο. Με αφορμή την Τρίτη επέτειο της Διεθνούς Ημέρας Τοπίου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, προκηρύσσει Διαγωνισμό Φωτογραφίας, με θέμα το κυπριακό τοπίο.
Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobatpress release photo contest.pdf