Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδίων > ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής ΣχεδίωνΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θεωρώντας ότι και ο Ιδιωτικός Τομέας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επίσπευση της έκδοσης των Πολεοδομικών Αδειών, εισάγουν ένα νέο σύστημα εξασφάλισης διαβουλεύσεων από τους ενδιαφερόμενους. Με βάση αυτό, σύμφωνα με το οποίο έχουν καταρτιστεί συμβουλευτικοί Πίνακες διαβουλεύσεων, θα μπορεί ο Μελετητής να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες για κάθε ανάπτυξη διαβουλεύσεις από τα Αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες/Αρχές, ώστε αυτές να κατατίθενται μαζί με την Πολεοδομική Αίτηση. Οι προαναφερόμενοι Πίνακες θα αποτελούν το σχετικό οδηγό για τους Μελετητές, τους οποίους θα βοηθήσει και όσον αφορά τις απαιτήσεις του σχεδιασμού κάθε ανάπτυξης. Το νέο αυτό σύστημα, εφαρμόζεται σε πιλοτική βάση μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε κατά την περίοδο αυτή να γίνουν όλες οι απαιτούμενες βελτιώσεις.
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 ,3 & 4


 • Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

  Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου