Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Τομέας Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Μελετών > Πολιτική για την Προώθηση της Ποδηλασίας

Τομέας Πολεοδομικού Σχεδιασμού και ΜελετώνΠολιτική για την Προώθηση της Ποδηλασίας

Ποδηλατική πολιτική και υποδομές στα Σχέδια Ανάπτυξης:
Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, μέσα από την Κυκλοφοριακή Πολιτική των Σχεδίων Ανάπτυξης (βλέπε π.χ. Κεφαλαίο 6, Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας), καθώς και τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο Προώθησης της Χρήσης του Ποδηλάτου και στις επιτροπές υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), προωθεί και υλοποιεί πολιτικές, έργα και δράσεις που προάγουν τη διακίνηση με εναλλακτικά και βιώσιμα μέσα μεταφοράς, όπως το ποδήλατο. Διαβάστε περισσότερα ....


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πολιτκή Προώθησης της Χρήσης Ποδηλάτου.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 816,14Kb)Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου