Τελευταίες Ανακοινώσεις

  • - 20/06/2022 - Ανακοίνωση προκαταρκτικού καταλόγου ΕΟΧ καθήκοντα ΕΠ 4 χρόνια
  • - 17/06/2022 - Πληροφοριακό Σύστημα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ
  • - 17/06/2022 - Διεξαγωγή Γραπτών Εξετάσεων για την πρόσληψη ενός Υπολογιστή Ποσοτήτων στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
  • - 17/06/2022 - ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
  • - 14/06/2022 - Προκαταρτικός Κατάλογος ΕΟΧ Καθήκοντα Λ.Π. 4 χρόνια
  • - 31/05/2022 - Ανακοίνωση - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιππόδαμος
  • - 31/05/2022 - Υπογραφή συμβολαίου από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για την Αναμόρφωση της κεντρικής πλατείας και των παρακείμενων δρόμων στην κοινότητα Πελενδρίου
  • - 19/05/2022 - Υπογραφή συμβολαίου από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για επιδιόρθωση κατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό Στρόβολος II στη Λευκωσία
  • - 16/05/2022 - Εφαρμογή της Συμφωνίας για Ανάπτυξη στις Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων
  • - 06/05/2022 - Πρόσληψη εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για καθήκοντα Επιμετρητή Ποσοτήτων