Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας ΤόποΚάντε κλίκ: Τομέας Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Μελετών Κάντε κλίκ: Τομέας Συντονισμού, Υλοποίησης Έργων και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Κάντε κλίκ: Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδίων Κάντε κλίκ: Τομέας Οίκησης και Στεγαστικής Πολιτικής

Τελευταία Νέα
 • 21/08/2015 - Εργαστήρι Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου για τις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας
 • 24/07/2015 - Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τη μερική τροποποίηση του γραπτού κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής - Γ’ φάση
 • 30/06/2015 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
 • 30/06/2015 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Μενοίκου - 26/6/15
 • 19/06/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 19/06/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Χ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 05/06/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙV ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • 29/05/2015 - Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Τσερίου
 • 29/05/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΙΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
 • 29/05/2015 - ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΟ
 • 15/05/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ VI ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 13/05/2015 - Εργαστήριο Πολιτικής EUKN "Εργαλεία Ενεργούς Πολεοδομίας για Συμπαγείς Πόλεις"
 • 07/04/2015 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Τόχνης - 3/4/15
 • 03/04/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ VIII ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 03/04/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ IX ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 03/04/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ V ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
 • 31/03/2015 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Κοκκινοτριμιθιάς - 27/03/15
 • 20/02/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
 • 23/10/2014 - ΔΉΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ


 • ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2013

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

  Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου