Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας ΤόποΚάντε κλίκ: Τομέας Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Μελετών Κάντε κλίκ: Τομέας Συντονισμού, Υλοποίησης Έργων και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Κάντε κλίκ: Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδίων Κάντε κλίκ: Τομέας Οίκησης και Στεγαστικής Πολιτικής

Τελευταία Νέα
 • 29/05/2015 - Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Τσερίου
 • 29/05/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΙΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
 • 29/05/2015 - ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΟ
 • 15/05/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ VI ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 13/05/2015 - Εργαστήριο Πολιτικής EUKN "Εργαλεία Ενεργούς Πολεοδομίας για Συμπαγείς Πόλεις"
 • 07/04/2015 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Τόχνης - 3/4/15
 • 03/04/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ VIII ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 03/04/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ IX ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 03/04/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ V ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
 • 31/03/2015 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Κοκκινοτριμιθιάς - 27/03/15
 • 27/03/2015 - Υπογραφή Συμβολαίου για το Έργο Συνέχιση / Συμπλήρωση Αναδόμησης Κυβερνητικού Οικισμού Αγίοι Ανάργυροι Ι, Φάση Β' Συγκρότημα Σ1 στη Λάρνακα
 • 20/02/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
 • 30/01/2015 - Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Κόλπου Χρυσοχούς 2015
 • 23/01/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΧ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • 23/10/2014 - ΔΉΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
 • 22/09/2014 - Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς 2014
 • 06/06/2014 - Αναθεώρηση Σχεδίου Περιοχής Παλαιού Πυρήνα Στροβόλου_2014
 • 22/05/2014 - Παρουσίαση για τη Μεμονωμένη Κατοικία 21/05/2014
 • 21/03/2014 - ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 2014 (ΕΓΚΡΙΜΕΝΗ)
 • 17/02/2014 - Β' ΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-2014


 • ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  Κυπριακή Προεδρία 2012 - TPH

  Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  Κυπριακή Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ 2012

  Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

  Προσφυγικά Θέματα Αυτοστέγασης

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2013

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

  Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Κύπρος και Ομοσπονδία