Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας ΤόποΚάντε κλίκ: Τομέας Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Μελετών Κάντε κλίκ: Τομέας Συντονισμού, Υλοποίησης Έργων και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Κάντε κλίκ: Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδίων Κάντε κλίκ: Τομέας Οίκησης και Στεγαστικής Πολιτικής

Τελευταία Νέα
 • 24/11/2016 - Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής
 • 18/11/2016 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Δερύνειας-11/11/2016
 • 04/11/2016 - Γ’ Φάση Αναθεώρησης Κειμένου Δήλωσης Πολιτικής-Κεφάλαιο 9.4 «Οικιστική Ανάπτυξη»
 • 07/10/2016 - Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2016 - Ανακοίνωση Τύπου
 • 07/10/2016 - Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας- Τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας (επανεξέταση) Οκτώβριος 2016
 • 03/10/2016 - Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για στοχευμένες αναλύσεις Ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας ΕSPON 2000
 • 03/10/2016 - Προσκλήσεις υποβολής προσφορών - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας ESPON 2000
 • 28/09/2016 - Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς 2016: Άνθρωποι Τόποι Ιστορίες - Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 3/10 -23/10/2016
 • 21/06/2016 - Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2016
 • 23/05/2016 - Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομίας 2016
 • 15/04/2016 - ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2016
 • 23/03/2016 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ V, ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛEMEΣΟΥ
 • 02/03/2016 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙIΙ, ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
 • 19/02/2016 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ IΙΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • 19/02/2016 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ IΙΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • 15/02/2016 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Μενοίκου 26/8/2016
 • 12/02/2016 - Σχέδιο Παροχής Κινήτρων 2016-2019 για δημιουργία Χώρων Στάθμευσης για δημόσια χρήση
 • 01/02/2016 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ VII ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 25/01/2016 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ III ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 19/01/2016 - Αναθεώρηση Λατομικής Ζώνης Ανδρολίκου 2016
 • 29/12/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
 • 18/12/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • 20/11/2015 - Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας 2015


 • ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

  Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου