Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας ΤόποΚάντε κλίκ: Τομέας Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Μελετών Κάντε κλίκ: Τομέας Συντονισμού, Υλοποίησης Έργων και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Κάντε κλίκ: Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδίων Κάντε κλίκ: Τομέας Οίκησης και Στεγαστικής Πολιτικής

Τελευταία Νέα
 • 01/02/2016 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ VII ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 25/01/2016 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ III ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 19/01/2016 - Αναθεώρηση Λατομικής Ζώνης Ανδρολίκου 2016
 • 11/01/2016 - Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για Στοχευμένες Αναλύσεις (Targeted Analyses) - Ευρωπαικό Πρόγραμμα Συνεργασίας ESPON 2020
 • 29/12/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
 • 18/12/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • 15/12/2015 - Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για Εφαρμοσμένες Έρευνες - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας ESPON 2020
 • 20/11/2015 - Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας 2015
 • 10/11/2015 - Δημόσια Ακρόαση για την Εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Λευκάρων
 • 10/11/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Χ, ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
 • 12/10/2015 - Εκδήλωση: Διαδρομή στη Βιομηχανική Κληρονομιά του Μιτσερού
 • 07/10/2015 - Εκδήλωση: Βιομηχανική Κληρονομιά και Πόλη
 • 18/09/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ VI ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • 04/09/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ IV ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
 • 24/07/2015 - Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τη μερική τροποποίηση του γραπτού κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής - Γ’ φάση
 • 30/06/2015 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Μενοίκου - 26/6/15
 • 19/06/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 19/06/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Χ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 05/06/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙV ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • 29/05/2015 - Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Τσερίου
 • 29/05/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΙΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
 • 29/05/2015 - ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΟ
 • 15/05/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ VI ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 13/05/2015 - Εργαστήριο Πολιτικής EUKN "Εργαλεία Ενεργούς Πολεοδομίας για Συμπαγείς Πόλεις"
 • 07/04/2015 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Τόχνης - 3/4/15
 • 03/04/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ IX ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 03/04/2015 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ V ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ


 • ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2013

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

  Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου