Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας ΤόποΚάντε κλίκ: Τομέας Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Μελετών Κάντε κλίκ: Τομέας Συντονισμού, Υλοποίησης Έργων και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Κάντε κλίκ: Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδίων Κάντε κλίκ: Τομέας Οίκησης και Στεγαστικής Πολιτικής

Τελευταία Νέα
 • 12/12/2017 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ IΧ, ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
 • 12/12/2017 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Χ, ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
 • 24/11/2017 - ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΕΓΚΡΙΜΕΝΟ 2017)
 • 09/11/2017 - ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
 • 02/11/2017 - Πολιτική για την Προώθηση της Ποδηλασίας
 • 31/10/2017 - Υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας
 • 20/10/2017 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Λέμπας-20/10/17
 • 10/10/2017 - Δημόσια Ακρόαση, άρθρο 12Δ
 • 05/10/2017 - Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς 2017
 • 02/10/2017 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Πέγειας 01.09.2017
 • 26/06/2017 - Υπό Εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Ακάμα
 • 03/04/2017 - Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας 2017 (Εγκριμένη)
 • 27/03/2017 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ VIII, ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
 • 24/03/2017 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ IV, ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
 • 03/02/2017 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧIΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 20/01/2017 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ I ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 20/01/2017 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ II ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ
 • 27/12/2016 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ VΙΙ, ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ


 • ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

  Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου