Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας ΤόποΚάντε κλίκ: Τομέας Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Μελετών Κάντε κλίκ: Τομέας Συντονισμού, Υλοποίησης Έργων και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Κάντε κλίκ: Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδίων Κάντε κλίκ: Τομέας Οίκησης και Στεγαστικής Πολιτικής

Τελευταία Νέα
 • 12/04/2018 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Νήσου - Πέρα Χωρίου - 05/04/18
 • 12/04/2018 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Τόχνης 05/04/2018
 • 21/02/2018 - Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης του Συνεταιρισμού για την Αστική Κινητικότητα (Αστική Ατζέντα για την ΕΕ)
 • 06/02/2018 - Υπογραφή Συμβολαίου Παροχής Υπηρεσιών για Επίβλεψη των Εργασιών Διαχωρισμού Οικοπέδων σε Συνοικισμούς Αυτοστέγασης στην Επισκοπή (Π&Ξ) στην Επαρχία Λεμεσού
 • 12/01/2018 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Αθηένου - 12/01/18
 • 05/01/2018 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Κοκκινοτριμιθιάς - 05/01/18
 • 29/12/2017 - Ανανέωση Διατάγματος Λευκής Ζώνης Λευκάρων - 29/12/17
 • 29/12/2017 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Μαραθάσας - 29/12/17
 • 18/12/2017 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Μενοίκου - 15/12/17
 • 15/12/2017 - EUKN Policy Lab Cyprus 2017: Retail Policy and the Functional Urban Area
 • 12/12/2017 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ IΧ, ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
 • 12/12/2017 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Χ, ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
 • 24/11/2017 - ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΕΓΚΡΙΜΕΝΟ 2017)
 • 09/11/2017 - ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
 • 02/11/2017 - Πολιτική για την Προώθηση της Ποδηλασίας
 • 31/10/2017 - Υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας
 • 20/10/2017 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Λέμπας-20/10/17
 • 10/10/2017 - Δημόσια Ακρόαση, άρθρο 12Δ
 • 05/10/2017 - Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς 2017
 • 02/10/2017 - Διάταγμα Λευκής Ζώνης Πέγειας 01.09.2017
 • 26/06/2017 - Υπό Εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Ακάμα
 • 03/04/2017 - Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας 2017 (Εγκριμένη)
 • 27/03/2017 - ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ VIII, ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ


 • ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

  Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου