Βρείτε μας - Επαρχία Λευκωσίας


1. Κεντρικά Γραφεία:
Οδός Κινύρα 5 - 6,
1102 Λευκωσία
Τ.Θ. 24401, 1705 Λευκωσία
Τηλ.: 22408100
Φαξ.: 22677570
email: centraltph@tph.moi.gov.cy

Χάρτης Κεντρικών Γραφείων

2. Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας:
Γωνία Καλλίμαχου και Βυζαντίου, Κτήριο Καλλίμαχος 4, Στρόβολος 2064
Τηλ.: 22401900
Φαξ.: 22668607
email: dcley@tph.moi.gov.cy

Χάρτης Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας

- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ