Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τοπικά Σχέδια


Τα Τοπικά Σχέδια περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα προνοιών που αναφέρεται σε μεγάλη ποικιλία τύπων ανάπτυξης, δικτύων υποδομής, προτύπων, επιτρεπόμενων μεγεθών και έντασης της ανάπτυξης. Κατά κανόνα, αφορούν ευρείες γεωγραφικές περιοχές που λειτουργούν ως ενιαία σύνολα στο χώρο, και οι οποίες ορίζονται με αναφορά σε χάρτη. Το γραπτό κείμενο των Τοπικών Σχεδίων συνοδεύεται από χάρτες Χρήσεων Γης και Πολεοδομικών Ζωνών, σε κλίμακα 1:10.000. • Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας
 • Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού
 • Τοπικό Σχέδιο Πάφου
 • Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας
 • Τοπικό Σχέδιο Δερύνειας
 • Τοπικό Σχέδιο Αθηένου
 • Τοπικό Σχέδιο Αγίας Νάπας/ Ακυρο - Απο 14/10/11 βρίσκεται σε ισχύ η Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας
 • Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου/ Ακυρο - Απο 08/07/11 βρίσκεται σε ισχύ η Δήλωση Πολιτικής Παραλιμνίου
 • Τοπικό Σχέδιο Λευκάρων/ Ακυρο - Απο 15/07/11 βρίσκεται σε ισχύ η Δήλωση Πολιτικής Λευκάρων
 • Τοπικό Σχέδιο Τσερίου_2013
 • Υπο Εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Μαραθάσας
 • Υπο Εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Μαραθάσας
 • Τοπικό Σχέδιο για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας
 • Τοπικό Σχέδιο Κόλπου Χρυσοχούς
 • Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Τσερίου
 • Υπό Εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Ακάμα
 • Υπο εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Λευκάρων
 • Έντυπο Ενστάσεων 2016
 • Παραρτήματα Τοπικών Σχεδίων
 • Υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας


 • Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

  Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου