ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τοπικά Σχέδια


Τα Τοπικά Σχέδια περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα προνοιών που αναφέρεται σε μεγάλη ποικιλία τύπων ανάπτυξης, δικτύων υποδομής, προτύπων, επιτρεπόμενων μεγεθών και έντασης της ανάπτυξης. Κατά κανόνα, αφορούν ευρείες γεωγραφικές περιοχές που λειτουργούν ως ενιαία σύνολα στο χώρο, και οι οποίες ορίζονται με αναφορά σε χάρτη. Το γραπτό κείμενο των Τοπικών Σχεδίων συνοδεύεται από χάρτες Χρήσεων Γης και Πολεοδομικών Ζωνών, σε κλίμακα 1:10.000.


 • Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας
 • Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού
 • Τοπικό Σχέδιο Πάφου
 • Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας
 • Τοπικό Σχέδιο Δερύνειας
 • Τοπικό Σχέδιο Αθηένου
 • Τοπικό Σχέδιο Αγίας Νάπας/ Ακυρο - Απο 14/10/11 βρίσκεται σε ισχύ η Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας
 • Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου/ Ακυρο - Απο 08/07/11 βρίσκεται σε ισχύ η Δήλωση Πολιτικής Παραλιμνίου
 • Τοπικό Σχέδιο Λευκάρων/ Ακυρο - Απο 15/07/11 βρίσκεται σε ισχύ η Δήλωση Πολιτικής Λευκάρων
 • Τοπικό Σχέδιο Τσερίου_2013
 • Υπο Εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Μαραθάσας
 • Υπο Εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Μαραθάσας
 • Τοπικό Σχέδιο για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας
 • Τοπικό Σχέδιο Κόλπου Χρυσοχούς
 • Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Τσερίου
 • Υπό Εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Ακάμα
 • Υπο εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Λευκάρων
 • Έντυπο Ενστάσεων 2016
 • Παραρτήματα Τοπικών Σχεδίων
 • Υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας
 • _______________________________________________
  © 2011 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Εσωτερικών
  Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως