Πολεοδομικές Αιτήσεις


Hide details for [<font class="simpletitle">]Αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατΑίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEA10 -Αίτηση για Παρέκκλιση
Hide details for [<font class="simpletitle">]Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου Καταχώρησης Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου Καταχώρησης στο Μητρώο / Σχεδίων Πολεοδομικής Αίτησης
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEA7-Αντίγραφο Μητρώου Πολεοδομικής Αίτησης
Hide details for [<font class="simpletitle">]Αίτηση από Κυβερνητικό Τμήμα /Υπηρεσία[</font>]Αίτηση από Κυβερνητικό Τμήμα /Υπηρεσία
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEA4-Αναπτυξη από Κυβερνητικά Τμήματα
Hide details for [<font class="simpletitle">]Αιτήσεις πριν την υποβολή αίτησης για χορήγηΑιτήσεις πριν την υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΑ9-Για Καθορισμό εάν απαιτείται πολεοδομική άδεια
Hide details for [<font class="simpletitle">]Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας[</fΑιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝέα Πολιτική Αδειοδότησης- Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝέα Πολιτική Αδειοδότησης- ΕΑ1
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΣ1- Αιτηση, για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας και για Συναίνεση σε Διατηρητέα Οικοδομή
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEA5-Αλλαγη Χρήσης
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEA3- Μεταλλευτική - Λατομική Αναπτυξη
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEA2- Διαίρεση γης ή κατασκευη δρόμου
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEA1- Οικοδομική Ανάπτυξη
Hide details for [<font class="simpletitle">]Αιτήσεις για Παράταση ισχύος άδειας[</font>]Αιτήσεις για Παράταση ισχύος άδειας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEA11-΄Εγκριση Παράτασης Ισχύος Πολεοδομικής Άδειας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEA6-Παράταση Προσωρινής Πολεοδομικής Αδειας