ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Οι Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμοι


- Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
_______________________________________________
© 2017 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο ΕσωτερικώνΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής