Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020


Στόχος του Προγράμματος Συνεργασίας ESPON 2020 είναι η στήριξη και ενδυνάμωση της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και άλλων τομεακών πολιτικών και προγραμμάτων που εμπίπτουν στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) , καθώς και εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές, μέσα από την παραγωγή, διάχυση και προώθηση «χωρικής γνώσης» υπό τη μορφή πληροφοριών και τεκμηρίωσης, καλύπτοντας το σύνολο της επικράτειας των 28 κρατών μελών της ΕΕ και των τεσσάρων εταίρων τους, Ελβετίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας.

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Έλενα Χριστοφίδου-Πετράκη
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,
ΤΘ 60521, 8104 ΠΑΦΟΣ,
Τηλ:. 26 804493,
email: elchristofidou@tph.moi.gov.cy

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό αρχείο και τις κατά καιρούς ανακοινώσεις.Σχετικά Αρχεία:

ESPON 2020.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 165,16Kb)
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στοχευμένες Αναλύσεις μέχρι 13-01-17.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 150,83Kb)
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στοχευμένες Αναλύσεις μέχρι 23 -06 -17.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 240,18Kb)
Δραστηριότητες Εφαρμοσμένης Έρευνας 2017 - Προκαταρκτική Ενημέρωση.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 216,64Kb)
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στοχευμένες Αναλύσεις μέχρι 27 -03 -17.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 179,08Kb)


Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου