Λευκές Ζώνες • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Κοκκινοτριμιθιάς - 08/03/19
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Σχεδίου Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων Λάρνακας (Δήμοι Λάρνακας και Λιβαδιών)
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Νήσου - Πέρα Χωρίου - 05/04/18
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Τόχνης - 24/05/2019
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Αθηένου - 12/01/18
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Κοκκινοτριμιθιάς - 05/01/18
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Μαραθάσας - 29/12/17
 • Ανανέωση Διατάγματος Λευκής Ζώνης Λευκάρων - 29/12/17
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Μενοίκου - 15/12/17
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Λέμπας-20/10/17
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Πέγειας 01.09.2017
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Μενοίκου - 26/6/15
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Πισσουρίου -14/10/2016
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Νήσου - Πέρα Χωρίου - 20/02/15
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Πέγειας - 18/07/14
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς - 2019
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Δερύνειας - 19/07/19
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου - 01/11/19