ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Λευκές Ζώνες • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Κοκκινοτριμιθιάς - 08/03/19
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Σχεδίου Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων Λάρνακας (Δήμοι Λάρνακας και Λιβαδιών)
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Νήσου - Πέρα Χωρίου - 05/04/18
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Τόχνης 05/04/2018
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Αθηένου - 12/01/18
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Κοκκινοτριμιθιάς - 05/01/18
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Μαραθάσας - 29/12/17
 • Ανανέωση Διατάγματος Λευκής Ζώνης Λευκάρων - 29/12/17
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Μενοίκου - 15/12/17
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Λέμπας-20/10/17
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Πέγειας 01.09.2017
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Δερύνειας-11/11/2016
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Μενοίκου - 26/6/15
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Πισσουρίου -14/10/2016
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Τόχνης – 18/03/2016
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Τόχνης - 3/4/15
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Νήσου - Πέρα Χωρίου - 20/02/15
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Πέγειας - 18/07/14
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Λέμπας - 19/12/14
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Τόχνης - 21/03/14
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Πισσουρίου - 29/08/13
 • Διάταγμα Λευκής Ζώνης Τόχνης - 01/03/13
 • _______________________________________________
  © 2017 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο ΕσωτερικώνΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής