Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για σκοπούς Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας στην Κύπρο

Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων
για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο (μεχρι 21/12/2016)


1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο (μεχρι 21/12/2016)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ