Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για σκοπούς Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας στην Κύπρο


Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων
για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο (μεχρι 21/12/2016)

1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων (με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου), Δεκέμβριος 2018
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο (μεχρι 21/12/2016)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ