ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Χρονολογία Επαρχία Θέμα Σχετικά Έγγραφα
2013/08/02 Λάρνακα Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 2013 Χωροταξικής Περιοχής ΙV (Κοινότητες: Άγιος Θεόδωρος, Ζύγι, Καλαβασός, Μαρί, Μαρώνι, Σκαρίνου, Τόχνη, Χοιροκιτία, Ψεματισμένος) Acrobat Reader File 01 Άγιος Θεόδωρος.pdf
Acrobat Reader File 02 Ζύγι.pdf
Acrobat Reader File 03 Καλαβασός.pdf
Acrobat Reader File 05 Μαρί.pdf
Acrobat Reader File 06 Μαρώνι.pdf
Acrobat Reader File 07 Σκαρίνου.pdf
Acrobat Reader File 08 Τόχνη.pdf
Acrobat Reader File 09 Χοιροκιτία.pdf
Acrobat Reader File 10 Ψεματισμένος.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2011/10/27 Λάρνακα Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 2011 Χωροταξικής Περιοχής V (Κοινότητες: Αγίοι Βαβατσινιάς, Βαβατσινιά, Βάβλα, Κάτω Δρυς, Λάγεια, Μελίνη, Οδού, Ορά) Acrobat Reader File 01 Αγίοι Βαβατσινιάς.pdf
Acrobat Reader File 02 Βαβατσινιά.pdf
Acrobat Reader File 03 Βάβλα.pdf
Acrobat Reader File 04 Κάτω Δρυς.pdf
Acrobat Reader File 05 Λάγεια.pdf
Acrobat Reader File 06 Μελίνη.pdf
Acrobat Reader File 07 Οδού.pdf
Acrobat Reader File 08-1 Ορά.pdf
Acrobat Reader File 08-2 Ορά.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2013/05/24 Λάρνακα Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 2013 Χωροταξικής Περιοχής ΙΙΙ (Κοινότητες: Αγγλισίδες, Αλαμινός, Αλεθρικό, Αναφωτίδα-Απλάντα, Κίτι-Σοφτάδες, Κλαυδιά, Μαζωτός, Μενόγεια, Περιβόλια, Τερσεφάνου) Acrobat Reader File 01 Αγγλισίδες.pdf
Acrobat Reader File 02 Αλαμινός.pdf
Acrobat Reader File 03 Αλεθρικό.pdf
Acrobat Reader File 04 Αναφωτίδα - Απλάντα.pdf
Acrobat Reader File 06 Κίτι - Σοφτάδες.pdf
Acrobat Reader File 07 Κλαυδιά.pdf
Acrobat Reader File 08 Μαζωτός.pdf
Acrobat Reader File 09 Μενόγεια.pdf
Acrobat Reader File 10 Περιβόλια.pdf
Acrobat Reader File 11 Τερσεφάνου.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2012/03/23 Λάρνακα Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 2012 Χωροταξικής Περιοχής ΙV (Κοινότητες: Κοφίνου) Acrobat Reader File 04 Κοφίνου.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2013/03/01 Λάρνακα Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 2013 Χωροταξικής Περιοχής ΙΙ (Κοινότητες: Αγία Άννα, Δελίκηπος, Καλό Χωριό, Κόρνος, Μοσφιλωτή, Πυργά, Ψευδάς) Acrobat Reader File 01 Αγία Άννα.pdf
Acrobat Reader File 02 Δελίκηπος.pdf
Acrobat Reader File 03 Καλό Χωριό.pdf
Acrobat Reader File 04 Κόρνος.pdf
Acrobat Reader File 05 Μοσφιλωτή.pdf
Acrobat Reader File 06 Πυργά.pdf
Acrobat Reader File 07 Ψευδάς.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2011/10/27 Λάρνακα Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 2011 Χωροταξικής Περιοχής ΙΙΙ (Κοινότητες: Κιβισίλι) Acrobat Reader File 05 Κιβισίλι.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2013/12/20 Λάρνακα Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 2013 Χωροταξικής Περιοχής Ι (Κοινότητες: Αβδελλερό, Βορόκληνη, Κελλιά, Κόχη, Πύλα, Τρούλλοι) Acrobat Reader File 01 Αβδελλερό.pdf
Acrobat Reader File 02 Βορόκληνη.pdf
Acrobat Reader File 03 Κελλιά.pdf
Acrobat Reader File 04 Κόχη.pdf
Acrobat Reader File 05 Πύλα.pdf
Acrobat Reader File 06 Τρούλλοι.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2017/04/17 Παγκύπρια Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο Acrobat Reader File Γνωστοποίηση Ανάκλησης Κεφαλαίου 9.4 Οικιστική Ανάπτυξη.pdf
Acrobat Reader File Ενιαίο Κείμενο Δήλωσης Πολιτικής 1996-2016 (ανακλήθηκε).pdf
2014/03/21 Λάρνακα Δήλωση Πολιτικής Λευκάρων 2014 (Δήμος: Πάνω Λεύκαρα και Κοινότητα: Κάτω Λεύκαρα) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2011).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (Εγκριμένο 2014).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή Μελέτης & Διοικητική Δομή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Χρήσεις Γης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Χρήσεις Γης Κεντρικής Περιοχής.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Πολεοδομικές Ζώνες Κεντρικής Περιοχής.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Βασικό Οδικό Δίκτυο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7 Προστασία Κληρονομιάς Πάνω Λευκάρων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 8 Προστασία Κληρονομιάς Κάτω Λευκάρων.pdf
2016/10/07 Λευκωσία Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2016 (Τροποποιημένο - επανεξέταση) (Δήμοι: Λευκωσία, Άγιος Δομέτιος, Έγκωμη, Στρόβολος, Αγλαντζιά, Λακατάμια, Λατσιά, Γέρι) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση Δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή Μελέτης & Διοικητική Δομή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Χρήση Γης Σχεδίου & Περιβάλλουσων Κοινοτήτων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Κύριο Οδικό Δίκτυο Ενιαίας Λ-σίας.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Κύριο Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων Ενιαίας Λ-σίας.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Στρατηγικό Σχέδιο Κύριων Αστικών Λειτουργιών.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7 Αστικό Κέντρο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 8 Περιοχές Ειδικής Πολιτικής & Ειδικών Χρήσεων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 9 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 10 Χρήση Γης.pdf