ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Χρονολογία Επαρχία Θέμα Σχετικά Έγγραφα
2013/08/02 Λάρνακα Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 2013 Χωροταξικής Περιοχής ΙV (Κοινότητες: Άγιος Θεόδωρος, Ζύγι, Καλαβασός, Μαρί, Μαρώνι, Σκαρίνου, Τόχνη, Χοιροκιτία, Ψεματισμένος) Acrobat Reader File 01 Άγιος Θεόδωρος.pdf
Acrobat Reader File 02 Ζύγι.pdf
Acrobat Reader File 03 Καλαβασός.pdf
Acrobat Reader File 05 Μαρί.pdf
Acrobat Reader File 06 Μαρώνι.pdf
Acrobat Reader File 07 Σκαρίνου.pdf
Acrobat Reader File 08 Τόχνη.pdf
Acrobat Reader File 09 Χοιροκιτία.pdf
Acrobat Reader File 10 Ψεματισμένος.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2011/10/27 Λάρνακα Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 2011 Χωροταξικής Περιοχής V (Κοινότητες: Αγίοι Βαβατσινιάς, Βαβατσινιά, Βάβλα, Κάτω Δρυς, Λάγεια, Μελίνη, Οδού, Ορά) Acrobat Reader File 01 Αγίοι Βαβατσινιάς.pdf
Acrobat Reader File 02 Βαβατσινιά.pdf
Acrobat Reader File 03 Βάβλα.pdf
Acrobat Reader File 04 Κάτω Δρυς.pdf
Acrobat Reader File 05 Λάγεια.pdf
Acrobat Reader File 06 Μελίνη.pdf
Acrobat Reader File 07 Οδού.pdf
Acrobat Reader File 08-1 Ορά.pdf
Acrobat Reader File 08-2 Ορά.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2013/05/24 Λάρνακα Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 2013 Χωροταξικής Περιοχής ΙΙΙ (Κοινότητες: Αγγλισίδες, Αλαμινός, Αλεθρικό, Αναφωτίδα-Απλάντα, Κίτι-Σοφτάδες, Κλαυδιά, Μαζωτός, Μενόγεια, Περιβόλια, Τερσεφάνου) Acrobat Reader File 01 Αγγλισίδες.pdf
Acrobat Reader File 02 Αλαμινός.pdf
Acrobat Reader File 03 Αλεθρικό.pdf
Acrobat Reader File 04 Αναφωτίδα - Απλάντα.pdf
Acrobat Reader File 06 Κίτι - Σοφτάδες.pdf
Acrobat Reader File 07 Κλαυδιά.pdf
Acrobat Reader File 08 Μαζωτός.pdf
Acrobat Reader File 09 Μενόγεια.pdf
Acrobat Reader File 10 Περιβόλια.pdf
Acrobat Reader File 11 Τερσεφάνου.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2012/03/23 Λάρνακα Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 2012 Χωροταξικής Περιοχής ΙV (Κοινότητες: Κοφίνου) Acrobat Reader File 04 Κοφίνου.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2013/03/01 Λάρνακα Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 2013 Χωροταξικής Περιοχής ΙΙ (Κοινότητες: Αγία Άννα, Δελίκηπος, Καλό Χωριό, Κόρνος, Μοσφιλωτή, Πυργά, Ψευδάς) Acrobat Reader File 01 Αγία Άννα.pdf
Acrobat Reader File 02 Δελίκηπος.pdf
Acrobat Reader File 03 Καλό Χωριό.pdf
Acrobat Reader File 04 Κόρνος.pdf
Acrobat Reader File 05 Μοσφιλωτή.pdf
Acrobat Reader File 06 Πυργά.pdf
Acrobat Reader File 07 Ψευδάς.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2011/10/27 Λάρνακα Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 2011 Χωροταξικής Περιοχής ΙΙΙ (Κοινότητες: Κιβισίλι) Acrobat Reader File 05 Κιβισίλι.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2013/12/20 Λάρνακα Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 2013 Χωροταξικής Περιοχής Ι (Κοινότητες: Αβδελλερό, Βορόκληνη, Κελλιά, Κόχη, Πύλα, Τρούλλοι) Acrobat Reader File 01 Αβδελλερό.pdf
Acrobat Reader File 02 Βορόκληνη.pdf
Acrobat Reader File 03 Κελλιά.pdf
Acrobat Reader File 04 Κόχη.pdf
Acrobat Reader File 05 Πύλα.pdf
Acrobat Reader File 06 Τρούλλοι.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2017/04/17 Παγκύπρια Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο Acrobat Reader File Γνωστοποίηση Ανάκλησης Κεφαλαίου 9.4 Οικιστική Ανάπτυξη.pdf
Acrobat Reader File Ενιαίο Κείμενο Δήλωσης Πολιτικής 1996-2016 (ανακλήθηκε).pdf
2014/03/21 Λάρνακα Δήλωση Πολιτικής Λευκάρων 2014 (Δήμος: Πάνω Λεύκαρα και Κοινότητα: Κάτω Λεύκαρα) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2011).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (Εγκριμένο 2014).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή Μελέτης & Διοικητική Δομή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Χρήσεις Γης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Χρήσεις Γης Κεντρικής Περιοχής.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Πολεοδομικές Ζώνες Κεντρικής Περιοχής.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Βασικό Οδικό Δίκτυο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7 Προστασία Κληρονομιάς Πάνω Λευκάρων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 8 Προστασία Κληρονομιάς Κάτω Λευκάρων.pdf
2016/10/07 Λευκωσία Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2016 (Τροποποιημένο - επανεξέταση) (Δήμοι: Λευκωσία, Άγιος Δομέτιος, Έγκωμη, Στρόβολος, Αγλαντζιά, Λακατάμια, Λατσιά, Γέρι) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση Δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή Μελέτης & Διοικητική Δομή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Χρήση Γης Σχεδίου & Περιβάλλουσων Κοινοτήτων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Κύριο Οδικό Δίκτυο Ενιαίας Λ-σίας.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Κύριο Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων Ενιαίας Λ-σίας.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Στρατηγικό Σχέδιο Κύριων Αστικών Λειτουργιών.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7 Αστικό Κέντρο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 8 Περιοχές Ειδικής Πολιτικής & Ειδικών Χρήσεων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 9 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 10 Χρήση Γης.pdf
2012/12/21 Λευκωσία Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2012 (εγκριμένο) (Δήμοι: Λευκωσία, Άγιος Δομέτιος, Έγκωμη, Στρόβολος, Αγλαντζιά, Λακατάμια, Λατσιά, Γέρι) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2011).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (εγκριμένο 2012).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή μελέτης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Χρήση γης Σχεδίου & περιβάλλουσων περιοχών.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Κύριο οδικό δίκτυο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Κύριο δίκτυο ποδηλατοδρόμων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Κύριες Αστικές Λειτουργίες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7 Αστικό Κέντρο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 8 Περιοχές Ειδικής Πολιτικής.pdf
Acrobat Reader File Σχ 9 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 10 Χρήση Γης.pdf
2006/10/27 Λάρνακα Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας 2006 (εγκριμένο) [Δήμοι: Λάρνακα, Αραδίππου, Λιβάδια, Δρομολαξιά-Μενεού και Κοινότητες: Βορόκληνη (παραλιακό μέτωπο), Πύλα (παραλιακό μέτωπο), Καλό Χωριό (μέρος)] Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Εγκριμένο κείμενο (27.10.2006).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2003).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή Μελέτης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Χρήση γης γύρω κοινοτήτων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Κύριο οδικό δίκτυο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Κύριο οδικό δίκτυο ποδηλατόδρομων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Αστικό Εμπορικό Κέντρο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7 Διυλιστήρια-Λιμάνι-Μαρίνα.pdf
Acrobat Reader File Σχ 8 Καμπύλες έντασης θορύβου αεροσκαφών.pdf
Acrobat Reader File Σχ 9 Χρήση Γης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 10 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
2006/10/27 Λεμεσός Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού 2006 (εγκριμένο) [Δήμοι: Λεμεσός, Μέσα Γειτονιά, Άγιος Αθανάσιος, Κάτω Πολεμίδια, Γερμασόγεια, Ύψωνας και Κοινότητες: Πάνω Πολεμίδια, Τσερκέζ Τσιφλίκ, Άγιος Τύχωνας (μέρος), Παρεκκλησιά (μέρος), Πύργος (μέρος), Μουτταγιάκα (μέρος), Μονή (μέρος), Μοναγρούλλι (μέρος)] Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Εγκριμένο κείμενο (27.10.2006).pdf
Acrobat Reader FIle Κείμενο (2003).PDF
Acrobat Reader FIle Σχ 1 Διοικητικά όρια.PDF
Acrobat Reader FIle Σχ 2 Θέση στην περιφέρεια.PDF
Acrobat Reader FIle Σχ 3 Γενική χρήση γης.PDF
Acrobat Reader FIle Σχ 4 Κύριο οδικό δίκτυο.PDF
Acrobat Reader FIle Σχ 5 Βελτίωση κύριου οδικού δικτύου.PDF
Acrobat Reader FIle Σχ 6 Δημόσιοι χώροι στάθμευσης και επιβίβασης.PDF
Acrobat Reader FIle Σχ 7 Περιβαλλοντικός πλούτος.PDF
Acrobat Reader FIle Σχ 8 Αθλητικές υποδομές.PDF
Acrobat Reader FIle Σχ 9 Πρώτη φάση ποδηλατόδρομων.PDF
Acrobat Reader FIle Σχ 10 Δευτερεύον οδικό δίκτυο & ποδηλατόδρομοι.PDF
Acrobat Reader File Σχ 11 Χρήση Γης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 12 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
2006/10/27 Πάφος Τοπικό Σχέδιο Πάφου 2006 (εγκριμένο) [Δήμοι: Πάφος, Γεροσκήπου, Πέγεια (μέρος) και Κοινότητες: Τάλα, Χλώρακα, Κισσόνεργα, Έμπα, Τρεμιθούσα, Λέμπα, Μεσόγη, Μέσα Χωριό, Αγία Μαρινούδα, Αχέλεια, Κονιά, Κοίλη (μέρος), Μαραθούντα (μέρος), Αγία Βαρβάρα (μέρος), Τίμη (μέρος)] Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Εγκριμένο κείμενο (27.10.2006).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2003).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή Μελέτης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Γενικό Χωροταξικό.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Χρήση Γης & Περιβάλλουσες Κοινότητες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Κύριο Οδικό Δίκτυο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Κύριο Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Κεντρική Εμπορική Περιοχή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7 Καμπύλες Έντασης Θορύβου Αεροσκαφών.pdf
Acrobat Reader File Σχ 8 Χρήση Γης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 9 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
2015/09/04 Λάρνακα Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής ΙV (Κοινότητες: Ζύγι, Καλαβασός, Μαρί, Τόχνη) Acrobat Reader File 02 Ζύγι.pdf
Acrobat Reader File 03 Καλαβασός.pdf
Acrobat Reader File 05 Μαρί.pdf
Acrobat Reader File 08 Τόχνη.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση Δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2017/07/14 Λάρνακα Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2017 Χωροταξικής Περιοχής Ι (Κοινότητα: Κόχη) Acrobat Reader File 04 Κόχη.pdf
2013/01/04 Πάφος Τοπικό Σχέδιο Πάφου 2013 (εγκριμένο) [Δήμοι: Πάφος, Γεροσκήπου, Πέγεια (μέρος) και Κοινότητες: Τάλα, Χλώρακα, Κισσόνεργα, Έμπα, Τρεμιθούσα, Λέμπα, Μεσόγη, Μέσα Χωριό, Αγία Μαρινούδα, Αχέλεια, Κονιά, Κοίλη (μέρος), Μαραθούντα (μέρος), Αγία Βαρβάρα (μέρος), Τίμη (μέρος)] Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2011).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (εγκριμένο 2013).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή Μελέτης & Διοικητική Δομή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Χρήση Γης Σχεδίου & Περιβάλλουσων Κοινοτήτων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Κύριο & Βασικό Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Κύριο Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Αστικό Κέντρο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Χρήση Γης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 8 Περιβαλλοντικός Πλούτος.pdf
Acrobat Reader File Σχ 9 Περιβαλλοντικές Απειλές.pdf
Acrobat Reader File Σχ 10 Ειδικές Πρόνοιες Αερολιμένα.pdf
2013/01/04 Λάρνακα Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας 2013 (εγκριμένο) [Δήμοι: Λάρνακα, Αραδίππου, Λιβάδια, Δρομολαξιά-Μενεού και Κοινότητες: Βορόκληνη (παραλιακό μέτωπο), Πύλα (παραλιακό μέτωπο), Καλό Χωριό (μέρος)] Acrobat Reader File Κείμενο (2011).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (εγκριμένο 2013).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή Μελέτης & Διοικητική Δομή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Χρήση Γης Σχεδίου & Περιβάλλουσων Κοινοτήτων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Κύριο & Βασικό Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Κύριο Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Αστικό Κέντρο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7 Κεντρική Αστική Περιοχή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 8 Ισοθορυβική Καμπύλη Αεροσκαφών Αερολιμένα.pdf
Acrobat Reader File Σχ 9 Χρήση Γης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 10 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 11 Περιβαλλοντικός Πλούτος.pdf
Acrobat Reader File Σχ 11α Περιβαλλοντικός Πλούτος.pdf
Acrobat Reader File Σχ 12 Περιβαλλοντικές Απειλές.pdf
Acrobat Reader File Σχ 13 Ειδικές Πρόνοιες Αερολιμένα.pdf
Acrobat Reader File Σχ 13α Ειδικές Πρόνοιες Αερολιμένα.pdf
2018/05/11 Λάρνακα Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 2018 Χωροταξικής Περιοχής ΙV (Κοινότητες: Ζύγι, Καλαβασός, Μαρί, Τόχνη) Acrobat Reader File 02 Ζύγι.pdf
Acrobat Reader File 03 Καλαβασός.pdf
Acrobat Reader File 05 Μαρί.pdf
Acrobat Reader File 08 Τόχνη.pdf
Acrobat Reader File Βασιλικό.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
2011/01/21 Λευκωσίας Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2011 Χωροταξικής Περιοχής Ι (Κοινότητα: Πέρα Χωριό - Νήσου) Acrobat Reader File ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ_2011.pdf
2010/11/26 Λευκωσίας Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2010 Χωροταξικής Περιοχής Ι (Κοινότητα: Λύμπια) Acrobat Reader File ΛΥΜΠΙΑ_ΠΟΛ_ΖΩΝΕΣ_2010.pdf
2009/04/10 Λευκωσίας Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2009 Χωροταξικής Περιοχής Ι (Κοινότητα: Δάλι) Acrobat Reader File ΔΑΛΙ_ΠΟΛ_ΖΩΝΕΣ_2009.pdf
2009/01/16 Λευκωσίας Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2009 Χωροταξικής Περιοχής Ι (Κοινότητα: Αγία Βαρβάρα) Acrobat Reader File ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ_ΠΟΛ_ΖΩΝΕΣ_2009.pdf
2010/08/27 Λευκωσίας Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2010 Χωροταξικής Περιοχής Ι (Κοινότητα: Αλάμπρα) Acrobat Reader File ΑΛΑΜΠΡΑ_ΠΟΛ_ΖΩΝΕΣ_2010.pdf
2012/05/11 Λάρνακα Τοπικό Σχέδιο Αθηένου 2012 (Δήμος: Αθηένου) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2011).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (εγκριμένο 2012).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή Μελέτης & Διοικητική Δομή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Βασικό Οδικό Δίκτυο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Χρήση Γης Πυρήνα.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Χρήση Γης.pdf
2018/10/12 Λάρνακα Τοπικό Σχέδιο Λευκάρων 2018 Acrobat Reader File Γνωστοποίηση Δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κάνναβος Λεπτομερών Φύλλων Σχεδίων.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο 2018.pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερή Φύλλα Σχέδια Κλ 25 000.pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή Μελέτης & Διοικητική Δομή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Χρήση Γης & Κοινοτήτων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Βασικό Οδικό Δίκτυο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Κύριο Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Περιβαλλοντικός Πλούτος.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5α Περιβαλλοντικός Πλούτος ΚΠ.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Κοινοτικές και Άλλλες Δημόσιες Χρήσεις ΚΠ.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7α Προστασία Κληρονομιάς Π Λευκάρων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7β Προστασία Κληρονομιάς Κ Λευκάρων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 8 Αποτύπωση Ορυκτών Πλούτων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 9 Τοπογραφία.pdf
Acrobat Reader File Σχ 10 Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας.pdf
Acrobat Reader File Σχ 11 Περιοχές Ειδικής Πολιτικής, Σχεδιασμού & Χρήσεων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 12 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 12α Πολεοδομικές Ζώνες ΚΠ.pdf
Acrobat Reader File Σχ 13 Χρηση Γης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 13α Χρηση Γης ΚΠ.pdf
Acrobat Reader File Χάρτης Πολεοδομικών Ζωνών Κλ 25 000.pdf
Acrobat Reader File Χάρτης Χρήσεων Γης Κλ 25 000.pdf