Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Άλλα Ανακοινώσεις

ΑνακοινώσειςΑποτελέσματα Τηλεφωνικής Έρευνας Κυνηγετικής Κάρπωσης για την Περίοδο Κυνηγίου 2012 – 201302/07/2013

Η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας παρουσιάζει πιο κάτω τα κυριότερα συμπεράσματα της τηλεφωνικής έρευνα κάρπωσης κυνηγίου για την περίοδο 2012 - 2013. Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της έρευνας κάντε κλικ στο αρχείο που φαίνεται πιο κάτω. 1. Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος η κάρπωση περδικιών ανά κυνηγό για το 2012 ήταν αυξημένη κατά 16,01% και σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία είναι η καλύτερη από το 2006! Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος η κάρπωση του λαγού ανά κυνηγό ήταν κατά 2,65% μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι εξορμήσεις που παραχωρήθηκαν για κυνήγι επιδημητικού θηράματος κατά το 2012 ήταν κατά δύο λιγότερες (17) από ότι το 2011 (19) . 2. Η συνολική κάρπωση παρουσίασε μείωση 13.04% και αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση της κάρπωσης της τσίχλας. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η πραγματική κάρπωση είναι μεγαλύτερη από αυτή που παρουσιάζεται στην παρούσα έρευνα, αφού ένα ποσοστό θηραμάτων καρπώνεται από άτομα που κυνηγούν χωρίς να έχουν ανανεωμένη άδεια κυνηγίου, στοιχείο το οποίο δεν υπολογίζεται στην έρευνα. 3. Στην κυνηγετική περίοδο του επιδημητικού κυνηγίου 2012, κυνήγησε το 98,44% των κυνηγών του δείγματος (δηλ. 43.980 κυνηγοί) με μέσο αριθμό εξορμήσεων 9,96 εξορμήσεις, δηλαδή 0,02 εξορμήσεις λιγότερες από τις αντίστοιχες περσινές (αμελητέα μείωση σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό αριθμό). Επιπρόσθετα, ο μέσος όρος της διάρκειας των εξορμήσεων ήταν 5,70 ώρες ανά εξόρμηση δηλαδή 4,2 λεπτά περισσότερα από πέρσι (το 2011 5,63 ώρες) δηλ. αύξηση 1,24% ενώ ο μέσος χρόνος διάρκειας της 1ης εξόρμησης ήταν 6,22 ώρες δηλ. περίπου 3,6 λεπτά, μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο περσινό (6,16 ώρες). Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι κυνηγετικές ώρες ανά κυνηγό του 2011 ήταν κατά 10,15% περισσότερες από τις αντίστοιχες του 2012. Η πιο πάνω διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι οι εξορμήσεις που παραχωρήθηκαν για κυνήγι επιδημητικού θηράματος το 2012 ήταν κατά δύο λιγότερες (17) από ότι το 2011 (19). 4. Από διερεύνηση μέσω του διαδικτύου, από πληροφορίες που συλλέχθηκαν καθώς και από συλλογή πληροφοριών μέσω διαφημιστικών εντύπων, έχει διαφανεί ότι σε χώρες της Ευρώπης όπου οι κυνηγοί πληρώνουν για το κάθε θήραμα που θηρεύουν, χωρίς σε αυτό να περιλαμβάνεται το τέλος της άδειας κυνηγίου και άλλα παρεμφερή έξοδα, (έξοδα διαμονής, σίτισης, αεροπορικά εισιτήρια κ.α) για να επιτύχουν την ίδια κάρπωση με αυτή που επιτεύχθηκε στην Κύπρο την κυνηγετική περίοδο 2012 – 2013, θα έπρεπε να καταβάλουν τέλη πέραν των 28 εκατ. ευρώ ! 5. Η μέση ηλικία των κυνηγών του δείγματος έχει υπολογιστεί στα 39,88 χρόνια. 6. Κυνηγοί που κυνηγούν με τη συνοδεία σκύλων έχουν σημαντικά μεγαλύτερη κάρπωση, όσον αφορά τα περδίκια και τους λαγούς, από τους κυνηγούς, που κυνηγούν χωρίς τη συνοδεία σκύλων. 7. Το 65% των κυνηγών του δείγματος έχει θετική έως πολύ θετική άποψη για την Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας. 8. Το 47% των κυνηγών συμφωνεί να επιτραπεί το κυνήγι μπεκάτσας με τη συνοδεία σκύλου ενώ το 46% διαφωνεί. Σε περαιτέρω ανάλυση φάνηκε ότι το 51% των κυνηγών που είναι κάτοχοι σκύλων δεν συμφωνούν να επιτραπεί το κυνήγι της μπεκάτσας με τη συνοδεία σκύλου!Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΡΠΩΣΗΣ 2012 - 2013..pdf


Ανανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

LIFE with Vultures

LIFE Bonelli eastMed

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

Life For Birds

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

International Council for Game and Wildlife Conservation

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Κυβερνητική Πύλη

eProcurement

Μετεωρολογική Υπηρεσία