Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Άλλα Ανακοινώσεις

ΑνακοινώσειςAποτελέσματα του συνεδρίου για την παράνομη θανάτωση άγριων πτηνών που έγινε στη Λάρνακα από τις 6/7/ - 8/7/201119/07/2011

Το Ταμείο Θήρας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το συνέδριο που συνδιοργανώθηκε με το Συμβούλιο της Ευρώπης (Γραμματεία της Σύμβασης της Βέρνης) για την παράνομη θανάτωση αγρίων πτηνών στις χώρες της Ευρώπης και έλαβε χώρα στη Λάρνακα από τις 6/7 - 8/7/2011.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 100 και πλέον ενδιαφερόμενοι / απεσταλμένοι των χωρών της Ευρώπης, επιστήμονες, ερευνητές, τεχνοκράτες, μέλη υπηρεσιών εφαρμογής της νομοθεσίας και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Στο συνέδριο επαναδιατυπώθηκε το πρόβλημα της παράνομης θανάτωσης άγριων πτηνών και εξετάστηκαν με λεπτομέρεια οι νομικές, βιολογικές και κοινωνικές του προεκτάσεις του θέματος.

Επίσης διατυπώθηκε ότι, το πρόβλημα, της παράνομης θανάτωσης άγριων πτηνών, είναι πολύ σοβαρό σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και επισημάνθηκε η σημαντικότητα της ενδυνάμωσης και στήριξης των αρμοδίων αρχών σε όλα τα επίπεδα (π.χ επίπεδο πάταξης, εισαγγελικών αρχών) ενώ συζητήθηκε και η υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, την επίδειξη «μηδενικής ανοχής» σε ότι αφορά θέματα παράνομης θανάτωσης αγρίων πτηνών αλλά και της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Το συνέδριο κατέληξε στη «Διακήρυξη της Λάρνακας» (Larnaca Declaration) – καθώς επίσης και σε συγκεκριμένες εισηγήσεις / συστάσεις οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τη Σύσταση (Recommendation) προς τα κράτη της μέλη Ευρώπης όπου και θα συζητηθούν στην επόμενη ετήσια συνεδρία της ολομέλειας της Σύμβασης της Βέρνης (29 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2011).

Η «Διακήρυξη της Λάρνακας» μεταξύ άλλων επισημαίνει την αναγκαιότητα:

1. ενδυνάμωσης της εφαρμογής της νομοθεσίας και της πάταξης της παράνομης παγίδευσης σε όλο το φάσμα της.

2. επισήμανσης των κινδύνων και τα προβλήματα που προκαλεί, η παράνομη θανάτωσης άγριων πτηνών, στην καλή κατάσταση διατήρησης των ειδών, στις προσπάθειες διατήρησης τους, στη βιοποικιλότητα, στο νόμιμο κυνήγι, στη γεωργία και τον τουρισμό.

3. υιοθέτησης και εφαρμογής εθνικών στρατηγικών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού οι οποίες να στηρίζονται στο διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων.

Τέλος το Ταμείο Θήρας επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν στο συνέδριο καθώς και όλους όσους εργάστηκαν πριν και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat FINAL Larnaca Declaration.pdfjpg Conference Banner.jpg


Ανανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

LIFE with Vultures

LIFE Bonelli eastMed

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

Life For Birds

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

International Council for Game and Wildlife Conservation

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Κυβερνητική Πύλη

eProcurement

Μετεωρολογική Υπηρεσία