Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας


Ο περί Προστασίας και Διαχείρησης Νόμος
Διαβάστε πιο κάτω το πλήρες κείμενο του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου όπως έχει ετοιμαστεί από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας καθώς και τους Κανονισμούς που έχουν ετοιμαστεί βάσει της πιο πάνω Νομοθεσίας
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κανονισμοί για εξάσκηση κυνηγών 2008 2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Oι περί Κατοχής Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας Κανονισμοί του 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Oι περί Χώρων Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων Κανονισμοί του 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ενοποιημένη Νομοθεσία 29.12.2020.pdfΑνανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

Οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

LIFE with Vultures

LIFE Bonelli eastMed

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

International Council for Game and Wildlife Conservation

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Κυβερνητική Πύλη

Life For Birds

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

Μετεωρολογική Υπηρεσία

eProcurement

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021