Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας


Αρχείο Ανακοινώσεων
Show details for [<div class="simpletitle">]2019[</div>]
2019
Show details for [<div class="simpletitle">]2018[</div>]
2018
Show details for [<div class="simpletitle">]2017[</div>]
2017
Show details for [<div class="simpletitle">]2016[</div>]
2016
Show details for [<div class="simpletitle">]2015[</div>]
2015
Show details for [<div class="simpletitle">]2014[</div>]
2014
Show details for [<div class="simpletitle">]2013[</div>]
2013
Show details for [<div class="simpletitle">]2012[</div>]
2012
Show details for [<div class="simpletitle">]2011[</div>]
2011
Hide details for [<div class="simpletitle">]2010[</div>]
2010

 • 17/12/2010 - test


 • Ανανέωση Άδειας

  Υπουργείο Εσωτερικών

  LIFE Bonelli eastMed

  LIFE with Vultures

  Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

  Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

  Life For Birds

  Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

  Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

  International Council for Game and Wildlife Conservation

  Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

  Περί Κύπρου

  Μετεωρολογική Υπηρεσία

  Κυβερνητική Πύλη

  eProcurement