Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας


Αρχείο Ανακοινώσεων
Show details for [<div class="simpletitle">]2021[</div>]
2021
Show details for [<div class="simpletitle">]2020[</div>]
2020
Hide details for [<div class="simpletitle">]2019[</div>]
2019

 • 23/12/2019 - Χάρτης και Διάταγμα για ημερομηνίες και περιοχές επιπρόσθετων εξορμήσεων ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ 2020
 • 23/12/2019 - Διάταγμα για περιοχές και ημερομηνίες εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων 2020
 • 17/12/2019 - Δελτίο Τύπου αναφορικά με τις κυνηγετικές εξορμήσεις κατά την περίοδο των εορτών
 • 18/11/2019 - Ορισμός Λειτουργού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • 24/10/2019 - Δελτίο Τύπου για την επικείμενη πρώτη κυνηγετική εξόρμηση 2019
 • 23/10/2019 - Δελτίο Τύπου για χώρους εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων
 • 16/08/2019 - Δελτίο Τύπου για την πρώτη κυνηγετική εξόρμηση της θερινής περιόδου κυνηγίου 2019
 • 04/08/2019 - Χάρτες κυνηγετικής περιόδου 2019 - 2020
 • 12/03/2019 - Δελτίο Τύπου για Κανονισμούς που θα δίνουν το δικαίωμα σε πρόσωπα να κατέχουν εκτρεφόμενα πτηνά ειδών της άγριας πανίδας.
 • 04/03/2019 - Χάρτης περιοχών άσκησης και εκπαίσευσης κυνηγετικών σκύλων από 1/3/2019 - 15/7/2019.
 • Show details for [<div class="simpletitle">]2018[</div>]
  2018
  Show details for [<div class="simpletitle">]2017[</div>]
  2017
  Show details for [<div class="simpletitle">]2016[</div>]
  2016
  Show details for [<div class="simpletitle">]2015[</div>]
  2015
  Show details for [<div class="simpletitle">]2014[</div>]
  2014
  Show details for [<div class="simpletitle">]2013[</div>]
  2013
  Show details for [<div class="simpletitle">]2012[</div>]
  2012
  Show details for [<div class="simpletitle">]2011[</div>]
  2011
  Show details for [<div class="simpletitle">]2010[</div>]
  2010


  Ανανέωση Άδειας

  Υπουργείο Εσωτερικών

  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

  Οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας

  Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

  Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

  LIFE with Vultures

  LIFE Bonelli eastMed

  Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

  Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

  International Council for Game and Wildlife Conservation

  Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

  Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

  Κυβερνητική Πύλη

  Life For Birds

  Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

  Μετεωρολογική Υπηρεσία

  eProcurement