Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας


Αρχείο Ανακοινώσεων
Show details for [<div class="simpletitle">]2021[</div>]
2021
Show details for [<div class="simpletitle">]2020[</div>]
2020
Show details for [<div class="simpletitle">]2019[</div>]
2019
Show details for [<div class="simpletitle">]2018[</div>]
2018
Show details for [<div class="simpletitle">]2017[</div>]
2017
Hide details for [<div class="simpletitle">]2016[</div>]
2016

 • 31/10/2016 - Διάταγμα απαγόρευσης άσκησης / εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων κατά την περίοδο από 30/10/2016 μέχρι 26/12/2016
 • 19/10/2016 - Δελτίο Τύπου σχετικό με δημοσίευμα Φιλελεύθερου
 • 10/10/2016 - Δελτίου Τύπου για την εκτίμηση κατάστασης θηραμάτων
 • 19/09/2016 - Τροποποιητικό Νομοσχέδιο και Κανονισμοί αφού λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις των Κυβερνητικών Τμημάτων και των ΜΚΟ όπως αυτές εκφράστηκαν κατά τη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης
 • 17/08/2016 - Δελτίο Τύπου για την επικείμενη πρώτη κυνηγετική εξόρμηση της θερινής περιόδου κυνηγίου
 • 11/08/2016 - Τροποποιητικό Νομοσχέδιο και Κανονισμοί με εισηγήσεις Κυβερνητικών Υπηρεσιών
 • 03/08/2016 - Χάρτες και ανανεώσεις αδειών κυνηγίου 2016 - 2017
 • 26/07/2016 - Δημόσια Διαβούλευση για Νομοσχέδιο Τροποποίησης του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου και Προσχέδια Κανονισμών
 • 29/06/2016 - Δημόσια Διαβούλευση για προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο και προτεινόμενους Κανονισμούς
 • 16/06/2016 - Διευκρινίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για παραχώρησηω μαθητικής άδειας κυνηγίου σε πρόσωπα κάτω των 18 ετών
 • 13/06/2016 - Δελτίο Τύπου για περιοχές άσκησης και εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων
 • 10/05/2016 - Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών
 • 09/05/2016 - Αποτελέσματα τηλεφωνικής έρευνας κάρπωσης κυνηγίου 2015 - 2016
 • 10/03/2016 - Διάταγμα περιοχών άσκησης σκύλων για την περίοδο 12/3/2016 μέχρι 30/6/2016
 • 03/03/2016 - Ανακοίνωση Ελληνικής Κυνηγετικής Οργάνωσης Ωρίων για Πιστοποιητικά οικολογικών και αντικυνηγετικών φρονημάτων
 • 03/03/2016 - Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων για τις περιοχές Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
 • 02/02/2016 - Δελτίο τύπου Για την προστασία των φλαμίνγκο και των Αλυκών Λάρνακας από την ανθρώπινη όχληση
 • 04/01/2016 - Περιοχές και περιόδοι εκπαίδευσης / άσκησης κυνηγετικών σκύλων 2016
 • Show details for [<div class="simpletitle">]2015[</div>]
  2015
  Show details for [<div class="simpletitle">]2014[</div>]
  2014
  Show details for [<div class="simpletitle">]2013[</div>]
  2013
  Show details for [<div class="simpletitle">]2012[</div>]
  2012
  Show details for [<div class="simpletitle">]2011[</div>]
  2011
  Show details for [<div class="simpletitle">]2010[</div>]
  2010


  Ανανέωση Άδειας

  Υπουργείο Εσωτερικών

  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

  Οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας

  Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

  Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

  LIFE with Vultures

  LIFE Bonelli eastMed

  Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

  Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

  International Council for Game and Wildlife Conservation

  Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

  Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

  Κυβερνητική Πύλη

  Life For Birds

  Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

  Μετεωρολογική Υπηρεσία

  eProcurement