logo


Για την υποβολή αίτησης για εξασφάλιση άδειας εισόδου / διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας ενδέχεται να απαιτείται η διασφάλιση της κάλυψης τυχόν εξόδων απομάκρυσνης του υπηκόου τρίτης χώρας από την Κύπρο. Η διασφάλιση αυτή γίνεται με την υποβολή: προσωπικής ή ομαδικής τραπεζικής εγγυητικής, ή υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στον καθορισμένο τύπο με την οποία δεσμεύεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η απομάκρυνσή του. Για να μάθετε κατά πόσο απαιτείται η υποβολή τραπεζικής εγγυητικής ή υπεύθυνης δήλωσης εργοδότη καθώς και κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα υποβολής ομαδικής εγγυητικής, συμβουλευθείτε την κατάσταση με τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ανάλογα με την κατηγορία διαμονής για την οποία ενδιαφέρεσθε. Μπορείτε να εντοπίσετε τις καταστάσεις αυτές, ακολουθώντας τους επί μέρους συνδέσμους της ιστοσελίδας μας, ανάλογα με την κατηγορία διαμονής για την οποία ενδιαφέρεσθε.

Η τραπεζική εγγυητική επιστρέφεται μόνο όταν συντρέχει ένας, τουλάχιστον, από τους εξής λόγους: - όταν για το συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας έχει υποβληθεί νέα εγγυητική ή υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για κάλυψη του κόστους απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης χωράς. Σε περίπτωση που το ποσό της τραπεζικής εγγύησης έχει τεθεί στη διάθεση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για κάλυψη των εξόδων απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας (δηλαδή έχει ρευστοποιηθεί), πρέπει απαραίτητα στην Υπεύθυνη Δήλωση να συμπληρώνονται τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα επιστραφεί το ποσό. Σημειώνεται πως σε περίπτωση που ο εργοδότης έχει αποβιώσει, η Υπεύθυνη Δήλωση για επιστροφή τραπεζικής εγγύησης, θα πρέπει να υποβάλλεται από τον μόνιμο κληρονόμο ή διαχειριστή της περιουσίας του εργοδότη, - ο αλλοδαπός διαμένει νόμιμα με άλλο καθεστώς (π.χ. μέλος οικογένειας κύπριου ή ευρωπαίου πολίτη), - όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν αφιχθεί τελικά στη Δημοκρατία, - όταν υπήκοος τρίτης χώρας έχει αναχωρήσει από τη Δημοκρατία και η Δημοκρατία δεν έχει επιβαρυνθεί με έξοδα απομάκρυνσης.

Εφόσον συντρέχει ένας, τουλάχιστον, από τους λόγους για τους οποίους επιστρέφεται η εγγυητική, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα σχετικό γραπτό αίτημα. Για σκοπούς διευκόλυνσης το Τμήμα ετοίμασε ειδικό έντυπο, το οποίο κατά την υποβολή του, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην ορθή αναγραφή του αριθμού φακέλου ή το ΔΕΑ / ARC του υπηκόου τρίτης χώρας για τον οποίο ζητείται η επιστροφή της εγγυητικής και του αριθμού της εγγυητικής. Τα έντυπα υποβάλλονται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή στα επαρχιακά κλιμάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.  Μπορούν επίσης να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον συμπληρωθούν, υπογραφούν και κατόπιν σαρωθούν). Όταν το Τμήμα εξετάσει το σχετικό αίτημα και εφόσον συντρέχει λόγος επιστροφής της εγγυητικής, τότε αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο επιστολή με την οποία ενημερώνεται για την επιστροφή της εγγυητικής του. Η επιστολή κοινοποιείται και στην τράπεζα μέσω της οποίας εκδόθηκε η εγγυητική. Κατά μέσο όρο η εγγυητική επιστρέφεται τρεις (3) μήνες μετά την αποστολή του αιτήματος στο Τμήμα, νοουμένου ότι συντρέχει ένας, τουλάχιστον, από τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.