logo


Η άδεια διαμονής που εκδίδεται απο το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, η οποία απαιτείται για τη διαμονή αλλοδαπού στη Δημοκρατία.

Πρόσωπο το οποίο δεν είναι Κύπριος υπήκοος.

Πιστοποίηση σε δημόσιο έγγραφο που έχει εκδοθεί και επικυρωθεί σε κράτη τα οποία έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 5.10.1961.

Το δελτίο εγγραφής αλλοδαπού. Ο όρος χρησιμοποιείται και ως αναφορά στον αριθμό εγγραφής αλλοδαπού.

Το καθεστώς πρόσφυγα ή/και το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας που παραχωρείται στη βάση του περί Προσφύγων Νόμου.

Ο Ε.Ο.Χ. περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της ΕΕ και επίσης την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Ο Ε.Ο.Χ. επιτρέπει στα κράτη αυτά να είναι μέρος της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Η Ελβετία δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ. αλλά αποτελεί μέρος του χώρου Σιένγκεν και της ενιαίας αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι Ελβετοί υπήκοοι έχουν τα ίδια δικαιώματα για να ζουν και να εργάζονται στην ΕΕ με τους άλλους υπηκόους του Ε.Ο.Χ.

Υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αλλοδαπό πρόσωπο το οποίο δεν είναι Ευρωπαίος πολίτης.

Η εξουσιοδότηση που χορηγείται ή η απόφαση που λαμβάνεται από τις προξενικές αρχές της Δημοκρατίας, η οποία απαιτείται για την είσοδο αλλοδαπού στη Δημοκρατία.