logo


Η μόνιμη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας πολίτη Ε.Ε./ Ε.Ο.Χ. και της Ελβετίας (Ένωσης) διέπεται από τον περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο.
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Οι πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι έχουν διαμείνει νομίμως στη Δημοκρατία για συνεχή περίοδο πέντε ετών, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής. Το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται και στα μέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους και έχουν διαμείνει νομίμως με τον Ευρωπαίο πολίτη στη Δημοκρατία για συνεχή περίοδο πέντε ετών.Τα εν λόγω μέλη έχουν δικαίωμα να αιτηθούν για δελτίο μόνιμης διαμονής υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν το αδιάλειπτο της παραμονής τους στη Δημοκρατία για συνεχή περίοδο πέντε ετών και νοουμένου ότι δεν αποτελούν υπέρμετρο βάρος για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας.

Μέλη οικογένειας τα οποία καλύπτονται
Μέλος της οικογένειας σημαίνει:

  • τον/τη σύζυγο πολίτη της Ένωσης περιλαμβανομένου του συμβίου στο πλαίσιο συμφώνου πολιτικής συμβίωσης,
  • τους απευθείας κατιόντες πολίτη της Ένωσης, οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών ή είναι συντηρούμενοι από αυτόν, καθώς και εκείνους του/της συζύγου του,
  • τους συντηρούμενους απευθείας ανιόντες πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνους του/της συζύγου του.
Για άλλα μέλη οικογένειας που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω περιπτώσεις πατήστε εδώ.

Υποβολή αιτήσεων
  • Τα σημεία υποβολής αιτήσεων μπορούν να εντοπισθούν εδώ. Για το κατά πόσο απαιτείται διευθέτηση ραντεβού πατήστε εδώ.
  • Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να είναι παρόντας και ο/η πολίτης της ΕΕ.
  • Η αίτηση MEU3 θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία καταγράφονται στην κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων και τα οποία θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
  • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
  • Για την υποβολή αίτησης είναι απαραίτητη η λήψη βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφίας και δακτυλικών αποτυπωμάτων) και η υπογραφή του υπηκόου τρίτης χώρας, με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου. Από άτομα που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει τα 6 έτη λαμβάνεται μόνο φωτογραφία.
  • Με την έγκριση της αίτησης αποστέλλεται ειδοποίηση παραλαβής του δελτίου μόνιμης διαμονής.
  • Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αποστέλλεται επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση με τους λόγους απόρριψης. Η επικαιροποίηση της διεύθυνσης των αιτητών αποτελεί δική τους αποκλειστική ευθύνη για σκοπούς λήψης της επιστολής και υποβολής τυχόν προσφυγών εντός καθορισμένων προθεσμιών.
Τέλη
Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται τέλος ύψους €20.

Χρόνος εξέτασης αιτήσεων
Οι αιτήσεις εξετάζονται εντός έξι μηνών, νοουμένου ότι είναι δεόντως συμπληρωμένες. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει εάν οι πληροφορίες που υποβάλλονται στις αιτήσεις είναι ανεπαρκείς ή χρειάζονται τεκμηρίωση και σε τέτοια περίπτωση ο χρόνος εξέτασης αυξάνεται.Κατα την εξέταση της αίτησης η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί συνεντεύξεις ή να ζητά περαιτέρω έγγραφα σε περιπτώσεις όπου θεωρεί αυτό αναγκαίο.

Διάρκεια δελτίου μόνιμης διαμονής

Η διάρκεια του Δελτίου Μόνιμης Διαμονής είναι 10 χρόνια και υπάρχει δικαίωμα ανανέωσης του με την υποβολή νέας αίτησης.