logo

1. Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ), Υπουργείο Εσωτερικών, ζητά προσφορές για την αγορά εισιτηρίων για αναγκαστικές επιστροφές/εθελούσιες επιστροφές αλλοδαπών που εισέρχονται ή/και διαμένουν παράνομα στην Κύπρο και την αγορά εισιτηρίων για άλλα έξοδα επαναπατρισμού για περίοδο δώδεκα (12) μηνών και με δικαίωμα παράτασης από την Αναθέτουσα Αρχή για ακόμα δώδεκα (12) μήνες. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής του κόστους εξυπηρέτησης (service fee) ανά εισιτήριο, για όλους τους προορισμούς.

2. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy). Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050.


3. Τονίζεται ότι, για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, θα πρέπει να συνδεθεί με το διαγωνισμό, πράγμα που συντελείται αυτομάτως από το Σύστημα όταν αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στα έγγραφα, ενώ είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του.

4. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy και με βάση τα διαλαμβανόμενα στα έγγραφα του διαγωνισμού το αργότερο μέχρι τις 18/11/2016 και ώρα 09:00 π.μ.

5. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014-2020 και από εθνικούς πόρους.

Μπορείτε να καταβάσετε το κείμενο της ανακοίνωσης στον ηπολογιστή σας. Το σχετικό αρχείο μορφής .pdf βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

Προκήρυξη Διαγωνισμού ΤΑΠΜ 4-2016-ΑΔ για αγορά εισιτηρίων για επιστροφές.pdf