logo

Δεδομένου του γεγονότος ότι, σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου του 2001 [89(Ι)/2001], πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος αποκτά δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία καθώς και τα εξαρτώμενα του καθίστανται δικαιούχοι υπηρεσιών φροντίδας υγείας, η απαίτηση για προσκόμιση πιστοποιητικού ασφάλισης υγείας κατά την υποβολή της αίτησης για απόκτηση Άδειας Μετανάστευσης για τον αιτητή και τα εξαρτώμενα του καταργείται, δεδομένου ότι οι αιτούντες είτε βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν χρειάζονται ιατρική κάλυψη στην Κύπρο, είτε βρίσκονται στη Δημοκρατία με άδεια προσωρινής διαμονής και, άρα, καλύπτονται ήδη μέσω του ΓεΣΥ ή μέσω ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.


Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και

Μετανάστευσης

11/06/2019