logo

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 8.2.2016, τίθεται σε ισχύ το άρθρο 18ΦΖ(7) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Κεφ.105) Νόμου και το άρθρο 4 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2014 [Ν129(Ι)/2014, Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι) Αρ. 4456], ανάμεσα σε άλλους, για τους υπήκοους τρίτων χωρών:

(α) που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία ως μέλη οικογένειας κατόχου διεθνούς προστασίας τόσο για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης όσο και για σκοπούς τήρησης της οικογενειακής ενότητας, και
(β) που είναι κάτοχοι ή θα αιτηθούν την απόκτηση άδειας μετανάστευσης καθώς και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας τους,

[Κ.Δ.Π. 22/2016, Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι), Αρ.4922, 29.1.2016, Αρ.22]

Ενόψει της εφαρμογής των πιο πάνω, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση της διαδικασίας που ακολουθείται για την έκδοση αδειών διαμονής για τις πιο πάνω κατηγορίες.

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α.1 Τίθενται σε ισχύ τα εξής νέα έντυπα αιτήσεων ανά κατηγορία και θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
Άδειες ΜετανάστευσηςMIP1
Μέλη οικογένειας κατόχου διεθνούς προστασίας τόσο για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης όσο και για σκοπούς τήρησης της οικογενειακής ενότηταςMIPA2

Α.2 Οι αιτήσεις θα χρησιμοποιούνται για τις ακόλουθες περιπτώσεις (όπου αυτές εφαρμόζονται, ανάλογα με την κατηγορία διαμονής):

1
Έκδοση Άδειας Εισόδου, Εγγραφή και Έκδοση Άδειας Διαμονής
2
Έκδοση Άδειας Εισόδου και Άδειας Διαμονής
3
Έκδοση Άδειας Διαμονής και Εγγραφή
4
Έκδοση Άδειας Διαμονής
5
Ανανέωση Άδειας Διαμονής
6
Μετατροπή Άδειας Μετανάστευσης

Α.3 Κατά την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης για εξασφάλιση άδειας διαμονής (περιλαμβανομένων των Αδειών Μετανάστευσης), απαιτείται η παρουσία του υπήκοου τρίτης χώρας για τη λήψη των βιομετρικών του στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία) καθώς και της υπογραφής του (βλ. παρ. Γ).

Β. ΤΕΛΗ

Β.1 Για την υποβολή των πιο πάνω αιτήσεων, για οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις, καταβάλλονται τα τέλη που προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία.
Γ. ΛΗΨΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Γ.1 Σύμφωνα με το άρθρο 18ΦΖ(7) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ.105), οι άδειες προσωρινής διαμονής που θα εκδίδονται στους υπήκοους τρίτων χωρών των πιο πάνω κατηγοριών θα είναι ενιαίου τύπου (κάρτα) και θα περιλαμβάνουν, απαραιτήτως, τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου τους (δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνα προσώπου) καθώς και την υπογραφή του. Δακτυλικά αποτυπώματα και υπογραφή δεν λαμβάνονται για πρόσωπα που, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, δεν έχουν συμπληρώσει το έκτο (6) έτος της ηλικίας τους.

Γ.2 Ως εκ τούτου, κατά την υποβολή της αίτησης για εξασφάλιση άδειας διαμονής, απαιτείται η φυσική παρουσία του υπηκόου τρίτης χώρας, ώστε να ληφθούν τα βιομετρικά του στοιχεία καθώς και η υπογραφή του. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται και για εξασφάλιση άδειας εισόδου, μετά την εξασφάλιση της άδειας εισόδου και την άφιξη του υπήκοου τρίτης χώρας στη Δημοκρατία, αυτός οφείλει να παρουσιαστεί στο Σημείο Υποβολής της αίτησης (τα σημεία υποβολής αιτήσεων παραμένουν τα ίδια, ανάλογα με την περίπτωση και την κατηγορία διαμονής) για να εγγραφεί και για να ληφθούν τα βιομετρικά του στοιχεία καθώς και η υπογραφή του.

Γ.3 Τα ληφθέντα δακτυλικά αποτυπώματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την έκδοση άδειας διαμονής και τον έλεγχό της για σκοπούς ταυτοποίησης προσώπου από κυπριακές αρχές ή άλλες αλλοδαπές αρχές δεόντως εξουσιοδοτημένες από το Διευθυντή και διαγράφονται από το μητρώο αλλοδαπών εντός 48 ωρών από την έκδοση της άδειας διαμονής.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Δ.1 Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης και έκδοσης άδειας διαμονής, θα αποσταλεί στον υπήκοο τρίτης χώρας Φύλλο Όρων Άδειας Διαμονής, με το οποίο θα πρέπει να προσέλθει στο σημείο στο οποίο υπέβαλε την αίτηση για να παραλάβει την άδεια διαμονής. Το Φύλλο θα αποσταλεί στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση του υπηκόου τρίτης χώρας.

Δ.2 Τονίζεται ότι καμία άδεια διαμονής δεν θα παραδίδεται σε πρόσωπο άλλο από τον αιτητή ή δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.


Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΑΡΘΡΟ 4 [Ν129(Ι)/2014]:

Ε.1 Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για απόκτηση άδειας μετανάστευσης η εξέταση της οποίας θα εκκρεμεί στις 8.2.2016, οφείλει, εντός εξήντα ημερών, να υποβάλει Συμπληρωματική Αίτηση (Μ+IP).

Ε.2 Με τη συμπληρωματική αίτηση, καταβάλλεται και συμπληρωματικό τέλος ύψους δέκα ευρώ (€10,00), για την εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας διαμονής ενιαίου τύπου (κάρτα).

Ε.3 Με την υποβολή της Συμπληρωματικής Αίτησης θα πρέπει, επίσης, να είναι παρόν ο υπήκοος τρίτης χώρας, ώστε να ληφθούν τα βιομετρικά του στοιχεία και η υπογραφή του.

Ε.4 Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις πιο πάνω υποχρεώσεις, η εκκρεμούσα αίτηση θα απορριφθεί σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο της Νομοθεσίας.

Ε.5 Ως εκ τούτου, υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος υπέβαλε αίτηση για απόκτηση άδειας διαμονής ή για ανανέωση άδειας διαμονής, η εξέταση της οποίας θα εκκρεμεί στις 8.2.2016, θα πρέπει μέχρι τις 8.4.2016 να υποβάλει Συμπληρωματική Αίτηση και να καταβάλει το πρόσθετο τέλος των 10 ευρώ (€10,00). Σε διαφορετική περίπτωση, η εκκρεμούσα αίτηση θα απορριφθεί.

Ε.6 Νοείται ότι οι άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους.


2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Αρ. Φακ.: 13.25.002.03.01/19Ε, 13.25.002.03.03/3

(Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη και σε μορφή pdf πιο κάτω)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ IP, IPA.pdf