logo

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 12.06.2023, τίθεται σε πλήρη ισχύ ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Προϋποθέσεις Εισόδου και Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών με σκοπό την Έρευνα, τις Σπουδές, την Πρακτική Άσκηση, την Εθελοντική Υπηρεσία, τις Ανταλλαγές Μαθητών ή τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα) Νόμος του 2019, Ν.7(Ι)/2019, ο οποίος ενσωμάτωσε τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ)801/2016, για την κατηγορία των υπηκόων τρίτων χωρών που εμπίπτουν στον κλάδο εκπαίδευσης.

Ενόψει της εφαρμογής των πιο πάνω, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση της διαδικασίας που ακολουθείται για την έκδοση αδειών εισόδου και αδειών διαμονής για τον κλάδο εκπαίδευσης.

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α.1       Τίθεται σε ισχύ το νέο έντυπο αίτησης MEDU1/ MEDUM1 (βλ. ΑΙΤΗΣΗ - FORM MEDU1/MEDUM1) το οποίο θα χρησιμοποιείται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Έκδοση Άδειας Εισόδου, Εγγραφή και Έκδοση Άδειας Διαμονής

  2. Έκδοση Άδειας Εισόδου και Άδειας Διαμονής
  3. Έκδοση Άδειας Διαμονής και Εγγραφή
  4. Έκδοση Άδειας Διαμονής
  5. Ανανέωση Άδειας Διαμονής
  6. Ανανέωση Άδειας Διαμονής Λόγω Αλλαγής Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Κλάδου Σπουδών (μόνο για Σπουδαστές και Σπουδαστές προγραμμάτων ανταλλαγής)
  7. Εγγραφή και Έκδοση Άδειας Μακράς Κινητικότητας (μόνο για Ερευνητές)
  8. Έκδοση Άδειας Μακράς Κινητικότητας (μόνο για Ερευνητές)
  9. Ανανέωση Άδειας Μακράς Κινητικότητας (μόνο για Ερευνητές)

Α.2       Η αίτηση MEDU1/MEDUM1 θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται, κατά την υποβολή της, από τα έγγραφα που περιγράφονται στη σχετική Κατάσταση Συνοδευτικών Εγγράφων. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα μπορούν να εντοπιστούν εδώ.

Α.3       Στις περιπτώσεις 1 και 2 πιο πάνω, μετά την άφιξη του υπηκόου τρίτης χώρας στη Δημοκρατία, δεν θα απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης, αλλά μόνο:

  • Η προσκόμιση των πρόσθετων συνοδευτικών εγγράφων                                                       
  • Η παρουσία του υπηκόου τρίτης χώρας για τη λήψη των βιομετρικών του στοιχείων καθώς και της υπογραφής του.
Β. ΤΕΛΗ

Β.1       Για την υποβολή της αίτησης MEDU1/MEDUM1, για οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις, καταβάλλονται τα τέλη που προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία [Ν.7(Ι)/2019].

Β.2       Τα τέλη διαμορφώνονται ως εξής:

Σπουδαστές, μαθητές, ερευνητές, εθελοντές

1. Αίτηση για έκδοση άδειας εισόδου και άδειας διαμονής                                        70 ευρώ

2. Αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας διαμονής                                                         55 ευρώ

3. Εγγραφή στο μητρώο αλλοδαπών (μόνο στις περιπτώσεις πρώτης εγγραφής):       70  ευρώ

Ασκούμενοι:

1. Αίτηση για έκδοση άδειας εισόδου και άδειας διαμονής:                                        115 ευρώ

2. Αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας διαμονής:                                                         100 ευρώ

3. Εγγραφή στο μητρώο αλλοδαπών (μόνο στις περιπτώσεις πρώτης εγγραφής):        70  ευρώ

Β.3       Τονίζεται ότι όλα τα απαιτούμενα τέλη καταβάλλονται συνολικά, εξαρχής, με την υποβολή της αίτησης και αφορούν την υποβολή και εξέταση της αίτησης αλλά και την έκδοση της άδειας, εάν η αίτηση εγκριθεί. Ως εκ τούτου, δεν γίνεται καμία επιστροφή τελών σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.

Γ. ΛΗΨΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Γ.1       Για την εξασφάλιση άδειας διαμονής απαιτείται η φυσική παρουσία του υπηκόου τρίτης χώρας κατά την υποβολή της αίτησης, ώστε να ληφθούν τα βιομετρικά του στοιχεία καθώς και η υπογραφή του.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται και για εξασφάλιση άδειας εισόδου, μετά την εξασφάλιση της άδειας εισόδου και την άφιξη του υπηκόου τρίτης χώρας στη Δημοκρατία, αυτός, εντός επτά (7) ημερών από την άφιξή του, οφείλει να παρουσιαστεί στο ΤΑΠΜ ή στα επαρχιακά κλιμάκια για να εγγραφεί και για να ληφθούν τα βιομετρικά του στοιχεία καθώς και η υπογραφή του.

Γ.2       Τα ληφθέντα δακτυλικά αποτυπώματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την έκδοση άδειας διαμονής και τον έλεγχό της για σκοπούς ταυτοποίησης προσώπου από κυπριακές αρχές ή άλλες αλλοδαπές αρχές δεόντως εξουσιοδοτημένες από το Διευθυντή και διαγράφονται από το μητρώο αλλοδαπών εντός 48 ωρών από την έκδοση της άδειας διαμονής.

Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ


Δ.1       Για την έκδοση και την παραλαβή άδειας διαμονής ή άδειας μακράς κινητικότητας, συμβουλευθείτε τις Πληροφορίες Υποβολής Αίτησης που καταγράφονται στο έντυπο της αίτησης MEDU1/MEDUM1.