logo

 • Τα πιστοποιητικά μη τέλεσης γάμου/ πολιτικής συμβίωσης (πιστοποιητικά ελευθερίας) που εκδίδουν οι κυπριακές αρχές αποτελούν βεβαίωση ότι δεν έχει τελεστεί γάμος στη Δημοκρατία δυνάμει του περί γάμου νόμου, ότι δεν έχει δηλωθεί θρησκευτικός γάμος και ότι δεν έχει τελεστεί Πολιτική Συμβίωση που βρίσκεται σε ισχύ.
 • Η έκδοση των πιστοποιητικών μη τέλεσης γάμου/ πολιτικής συμβίωσης (πιστοποιητικά ελευθερίας) διέπεται από τους περί Γάμου και περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμους.
 • Οι κυπριακές αρχές εκδίδουν πιστοποιητικό για Κύπριους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στην Κύπρο. Για πολίτες της Ε.Ε. δεν εκδίδεται πιστοποιητικό απο τις κυπριακές αρχές.
 • Η αίτηση υποβάλλεται στα σημεία εξυπηρέτησης, στο καθορισμένο έντυπο.
 • Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία καταγράφονται πιο κάτω. Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που υποβάλλονται στο πλαίσιο αιτήσεων πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
 • Το τέλος υποβολής αίτησης ανέρχεται στα €34,17 για κάθε άτομο.
 • Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η φυσική παρουσία και των δύο μερών.
Γραφεία έκδοσης Πιστοποιητικού Ελευθερίας
 • Το Πιστοποιητικό Ελευθερίας εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης με την υποβολή των πιο κάτω εγγράφων και την καταβολή σχετικού τέλους.
 • Για την υποβολή της αίτησης και την έκδοση της πιο πάνω βεβαίωσης είναι απαραίτητο να εμφανίζονται και οι 2 αιτητές προσωπικά.
 • Για Κύπριους που διαμένουν στο εξωτερικό οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις κατά τόπους Πρεσβείες και Προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για την έκδοση βεβαίωσης μη τέλεσης γάμου
Κύπριοι πολίτες
 • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογραμμένο από τον αιτητή.
 • Διαβατήριο ή πολιτική ταυτότητα.
 • ΄Ενορκη δήλωση που να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή του κατάσταση (άγαμος/διαζευγμένος/ χήρος). Σε περίπτωση διαζυγίου ή χηρείας θα πρέπει να δηλώνεται ότι μετά το διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου δεν έχει τελέσει άλλο γάμο. Στην ένορκη δήλωση πρέπει να αναφέρεται το όνομα του προσώπου με το οποίο προτίθεται να συνάψει γάμο.
Σε περίπτωση που ήταν ξανά παντρεμένος/η:
 • Τελεσίδικο διαζύγιο από το Οικογενειακό Δικαστήριο, αφού πέρασαν 42 μέρες από την έκδοση του ή
 • Θρησκευτικό διαζύγιο από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, αν εκδόθηκε πριν το 1990.
 • Σε περίπτωση χηρείας πιστοποιητικό θανάτου του συζύγου από Επαρχιακή Διοίκηση.
 • Καταβολή τελών €34,17 για εξέταση της υπό αναφορά αίτησης και έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού.
Υπηκόοι τρίτων χωρών
 • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογραμμένο από τον αιτητή.
 • Άδεια Προσωρινής Παραμονής που η ισχύς της να μην είναι μικρότερη του ενός μήνα την ημέρα που υποβάλλει την αίτηση για βεβαίωση μη τέλεσης γάμου. Στην περίπτωση που η Άδεια Προσωρινής Παραμονής έχει ισχύ μικρότερη από ένα μήνα (έστω και μια μέρα) κατά την υποβολή της πιο πάνω αίτησης να προσκομίζει και απόδειξη πληρωμής νέας αίτησης για Άδεια Προσωρινής Παραμονής στη Δημοκρατία.
 • Ένορκη δήλωση, που να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή του κατάσταση (άγαμος/διαζευγμένος/ χήρος). Σε περίπτωση διαζυγίου ή χηρείας, θα πρέπει να δηλώνεται ότι μετά το διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου δεν έχει τελέσει άλλο γάμο. Στην ένορκη δήλωση πρέπει να αναφέρεται το όνομα του προσώπου με το οποίο προτίθεται να συνάψει γάμο.
 • Πιστοποιητικό μη τέλεσης γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας του με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και δεόντως επικυρωμένο.
 • Σε περίπτωση διαζυγίου, πιστοποιητικό διαζυγίου με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και δεόντως επικυρωμένο.
 • Σε περίπτωση χηρείας, πιστοποιητικό θανάτου του συζύγου με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και δεόντως επικυρωμένο
 • Έγκυρο διαβατήριο.
 • Καταβολή τελών €34,17 για εξέταση της υπό αναφορά αίτησης και έκδοση της σχετική βεβαίωσης
Πολίτες ΕΕ
 • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογραμμένο από  τον αιτητή.
 • Έγκυρη Βεβαίωση Εγγραφής.
 • Ένορκη δήλωση που να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή του κατάσταση(άγαμος/διαζευγμένος/ χήρος). Σε περίπτωση διαζυγίου ή χηρείας θα πρέπει να δηλώνεται ότι μετά το διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου δεν έχει τελέσει άλλο γάμο. Στην ένορκη δήλωση πρέπει να αναφέρεται το όνομα του προσώπου με το οποίο προτίθεται να συνάψει γάμο.
 • Έγκυρο διαβατήριο.
 • Πιστοποιητικό μη τέλεσης γάμου, από την αρμόδια αρχή της χώρας του με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά/ αγγλικά και δεόντως επικυρωμένο.
 • Σε περίπτωση διαζυγίου, αντίγραφο διαζυγίου με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά/αγγλικά και δεόντως επικυρωμένο.
 • Σε περίπτωση χηρείας, πιστοποιητικό θανάτου του συζύγου μεταφρασμένο στα ελληνικά και δεόντως επικυρωμένο.
 • Καταβολή τελών €34,17 για εξέταση της υπό αναφορά αίτησης και έκδοση της σχετική βεβαίωσης.
Για την περίπτωση της Ουκρανίας:
Σε συνάντηση με εκπρόσωπο της Ουκρανικής Πρεσβείας συμφωνήθηκε όπως οι Ουκρανοί υπήκοοι μαζί με την αίτησή τους για έκδοση Βεβαίωσης μη τέλεσης προηγούμενου γάμου επισυνάπτουν τη Βεβαίωση μη εγγεγραμμένου γάμου από την Ουκρανική Πρεσβεία σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο προξενικών υποθέσεων, καθώς και το πιστοποιητικό, το οποίο θα αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο (φαξ) από την τοπική Αρχή της χώρας τους προς την Πρεσβεία.

BREXIT
Μετά τη συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Βρετανοί υπήκοοι θα πρέπει να προσκομίζουν Πιστοποιητικό Ελευθερίας από την αρμόδια αρχή της χώρας, δεόντως επικυρωμένο (APOSTILLE) και ΟΧΙ από την Ύπατη Αρμοστεία του Ηνωμένου Βασιλείου στη Κυπριακή Δημοκρατία.

Πιστοποιητικό Ελευθερίας δεν χρειάζεται :
Για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλου από τη Δημοκρατία που προτίθενται να τελέσουν γάμο μεταξύ τους και υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι εισέρχονται στη Δημοκρατία για τουριστικούς σκοπούς για να τελέσουν γάμο μεταξύ τους (Marriage Tour Package) και να αναχωρήσουν από την Κυπριακή Δημοκρατία, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης επίσημου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης μη τέλεσης γάμου ή μη σύναψης πολιτικής συμβίωσης το οποίο έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

Αναφορικά με τις περιπτώσεις Βρετανών υπηκόων, που επιθυμούν να τελέσουν γάμο και εισέρχονται στην Κύπρο για τουριστικούς σκοπούς, και σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 4 του περί Γάμου Νόμου του 2003 (Ν. 140(Ι)/2003), που αφορά στις «Δηλώσεις προσώπων περί ελευθερίας και απουσίας κωλύματος», ισχύουν τα ακόλουθα:

Απαιτείται όπως προσκομίζεται μόνο Υπεύθυνη Δήλωση Ελευθερίας (Single Statutory Declaration) από ενεργό δικηγόρο ή συμβολαιογράφο του ΗΒ, με σφραγίδα Apostille. Σημειώνεται ότι, η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών από την ημερομηνία του επικείμενου γάμου.

Σε περίπτωση που ισχύει ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι, παρακαλώ όπως προσκομίζονται ανάλογα τα εξής:
   • Σε περίπτωση διαζυγίου: Οριστική απόφαση Δικαστηρίου ΗΒ (absolute decree ή final order), με σφραγίδα APOSTILLE.
   • Σε περίπτωση χηρείας: Πιστοποιητικό γάμου με τον εν λόγω άτομο και πιστοποιητικό θανάτου, με σφραγίδα APOSTILLE.
   • Σε περίπτωση λύσης Πολιτικής Συμβίωσης: πιστοποιητικό λύσης πολιτικής συμβίωσης, με σφραγίδα APOSTILLE.
   • Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος ή φύλου: πιστοποιητικό της αλλαγής (deed poll) με σφραγίδα APOSTILLE.
Μαζί με τα πιο πάνω, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται διαβατήριο σε ισχύ.

Όλα τα πιο πάνω, να προσκομίζονται ενώπιον του αρμόδιου Λειτουργού Τέλεσης Γάμων του Δημαρχείου.