Στα πλαίσια βελτίωσης των συνθηκών στέγασης των εκτοπισμένων κατόχων Τ/Κ κατοικιών, αυξήθηκαν τα κονδύλια που παραχωρούνται για την επιδιόρθωση και ανακαίνισή τους.

Τα τελευταία χρόνια διατίθεται ποσό γύρω στα €6,3 εκατ. ετησίως για τις επιδιορθώσεις Τ/Κ οικιών όπου διαμένουν μόνιμα πρόσφυγες. Επίσης εφαρμόζεται πρόγραμμα σύνδεσης των Τ/Κ οικιών με το αποχετευτικό σύστημα των πόλεων με δαπάνες του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών.

Για σκοπούς επιδιόρθωσης των Τ/Κ κατοικιών και σύνδεσής τους με τα αποχετευτικά συστήματα δαπανήθηκαν €4.120.795 το 2004, €4.382.945 το 2005, €4.732.000 το 2006, €4.624.107 το 2007, €5.254.816 το 2008, €6.370.868,72 το 2009 και €6.805.173 το 2010. Για το σκοπό αυτό δαπανήθηκε κατά το 2011 ποσό ύψους €6.507,899. Το έτος 2012 διατέθηκε ποσό ύψους €5,906,444 και το 2013 ποσό ύψους €5,456,920. Το 2014 δαπανήθηκε ποσό ύψους €5,430,366.

Για τη συντήρηση / επιδιόρθωση ορισμένων Τ/Κ κτιρίων που παραχωρήθηκαν με Άδειες Χρήσης για κοινωφελείς σκοπούς, επιδιόρθωση προσόψεων Τ/Κ οικιών και εργασίες άρσης επικινδυνότητας Τ/Κ κτιρίων, καθώς και την αντικατάσταση αμιαντένιων στεγών από Τ/Κ οικίες δαπανήθηκε κατά τα έτη 2004-2006 ποσό €2.135.752. Για το έτος 2007 δαπανήθηκε ποσό €976.151, για το 2008 ποσό ύψους €536.202, για το 2009 ποσό €1.222.512,37 και για το 2010 ποσό ύψους €780.248. Για το 2011 δαπανήθηκε ποσό ύψους €852.422,28 ενώ για το έτος 2012 διατέθηκε ποσό ύψους €1,167,237. Το 2013 δαπανήθηκε ποσό ύψους €656.427 και το 2014 ποσό ύψους €362,229.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top