Ο Κηδεμόνας Τ/Κ Περιουσιών μπορεί να παραχωρεί άδεια, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε Τουρκοκύπριους ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται για την αποδοχή των δηλώσεων πώλησης περιουσιών τους, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση αυτή είναι πρώτιστα η αποφυγή εκμετάλλευσης της έκρυθμης κατάστασης και/ή πρόκλησης οποιασδήποτε αναταραχής στους πρόσφυγες, που χρησιμοποιούν τις περιουσίες αυτές, με άδεια προσωρινής ισχύος.

Για να καταστεί δυνατή η προώθηση και εξέταση οποιασδήποτε αίτησης αγοραπωλησίας Τ/Κ περιουσίας, είναι απαραίτητο οι Τ/Κ ιδιοκτήτες, που προτίθενται να πωλήσουν την περιουσία τους, να είχαν αποδεδειγμένα μεταβεί στο εξωτερικό για μόνιμη εγκατάσταση πριν την Τουρκική εισβολή και κατοχή και να εξακολουθούν να διαμένουν στο εξωτερικό ή να είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στις ελεύθερες περιοχές και να μην κατέχουν Ε/Κ περιουσίες στα κατεχόμενα. Eπίσης, η πωλούμενη Τ/Κ περιουσία να μην είναι σημαντική σε έκταση και αξία και η δικαιοπραξία να γίνεται καλόπιστα.

Περιπτώσεις αγοραπωλησιών περιουσίας αγοραίας αξίας άνω των €341.720,29 υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον συντρέχουν ορισμένοι λόγοι, ο Κηδεμόνας είναι δυνατό να αποφασίσει για την απόδοση Τ/Κ περιουσίας της οποίας ο ιδιοκτήτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και μετά το 1974, νοουμένου ότι δεν κατέχει Ε/Κ περιουσίες στα κατεχόμενα.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top