Στα πλαίσια υλοποίησης του στόχου που αφορά στήριξη των Τουρκοκυπρίων το Κράτος μεριμνά, στο μέτρο του δυνατού, για την παραχώρηση στέγης στους Τουρκοκύπριους που εγκαθίστανται μόνιμα στις ελεύθερες περιοχές. Οι κατοικίες που παραχωρούνται επιδιορθώνονται.

Μέχρι σήμερα (1974-2014) στεγάστηκαν Παγκύπριο 257 οικογένειες Τουρκοκυπρίων, περιλαμβανομένων οικογενειών αθιγγάνων. Από αυτές 37 οικογένειες στεγάστηκαν σε προκατασκευασμένους οικίσκους που τοποθετήθηκαν στα χωριά Μακούντα, Χρυσοχού και Πάνω Πολεμίδια μαζί με όλα τα αναγκαία έργα υποδομής.

Κατά την περίοδο 2004-2007 για τη στέγαση Τουρκοκυπρίων (περιλαμβανομένων των Αθιγγάνων) διατέθηκαν €854.000 περίπου, ενώ διατίθενται επιπρόσθετα ποσά ετησίως για τις απαραίτητες συντηρήσεις.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2009 δαπανήθηκε ποσό ύψους €235.239 για τις συντηρήσεις Τ/Κ οικιών όπου διαμένουν Τουρκοκύπριοι, ενώ για τον ίδιο σκοπό δαπανήθηκε το 2010 ποσό ύψους €276.143. Το 2011 διατέθηκε ποσό ύψους €185.524, και το 2012 ποσό ύψους €178.452. Το 2013 δαπανήθηκε ποσό ύψους €98,642, και το 2014 ποσό ύψους €122,424.

Σ’ ότι αφορά στη συντήρηση / αποκατάσταση Τ/Κ μνημείων, τεμενών, δημοσίων κτιρίων και κοιμητηρίων, δαπανήθηκε μέσω του Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών για τα έτη από το 2004 μέχρι το 2009 ποσό €3 εκατ. περίπου. Το 2010 δαπανήθηκε ποσό ύψους €928.878, ενώ το 2011 διατέθηκε ποσό ύψους €504.331. Το έτος 2012 δαπανήθηκε ποσό ύψους €413.231 και το 2013 ποσό ύψους €257.198. Το 2014 διατέθηκε ποσό ύψους €288,183.

Στα πλαίσια του στόχου στήριξης των Τουρκοκυπρίων, διευκολύνονται επίσης οι Τ/Κ ιδιοκτήτες για τη μεταβίβαση των περιουσιών τους στα παιδιά τους, με δωρεά, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους (με όρο να παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς κηδεμονίας και χρήσης). Επίσης επιτρέπεται η καταγραφή των περιουσιών των αποθανόντων Τουρκοκυπρίων και η υπό όρους μεταβίβαση των κληρονομικών μεριδίων στους νόμιμους κληρονόμους τους, όπου και αν βρίσκονται.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top