ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων


Υποστήριξη της Λειτουργίας του ΚΥΦΑΔΠ Κοφίνου 2021-2022

Μέσα στα πλαίσια της Υποστήριξης της Λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) Κοφίνου, η Υπηρεσία Ασύλου υλοποιεί από την 01/01/2021, έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών, εξοπλισμού και προμηθειών, οι οποίες υποστηρίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου και παράλληλα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των διαμενόντων σε αυτό και ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και συγκεκριμένα για την περίοδο από την 01/01/2021 μέχρι 31/12/2022.Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2016 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπηρεσία Ασύλου