ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα και Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση αναφορικά με την παράταση προσωρινής προστασίας / ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТАТУСУ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους, πως στη βάση σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, επεκτείνεται αυτόματα για ένα έτος το δικαίωμα σε προσωρινή προστασία, σε όσους δικαιούχους έχουν λάβει τέτοιο δικαίωμα στην Κύπρο, δηλαδή μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2024.

Συνεπώς, για όσους έχουν ήδη λάβει προσωρινή προστασία, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή οποιασδήποτε νέας αίτησης ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου ή η έκδοση νέας βιομετρικής άδειας παραμονής, από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Όσοι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας επιθυμούν να υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση, εξακολουθεί να απαιτείται η υποβολή αίτησης είτε ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου, είτε αυτοπροσώπως στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου στην Λευκωσία.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТАТУСУ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ.

МВС інформує всіх зацікавлених осіб, що на підставі відповідної Постанови Ради Міністрів право на тимчасовий захист автоматично подовжується на один рік, які вже набули такого статусу на Кіпрі, тобто до 4 березня 2024 р.

Отже, для тих, хто вже є одержувачем тимчасового захисту, немає необхідності подавати нову заяву до Служби притулку або звертатися по нову біометричну посвідку на тимчасове проживання до Департаменту реєстрації актів цивільного стану та міграції.

Усі нові заявники, які бажають подати заяву на отримання тимчасового захисту вперше, за бажанням заявника, мають подати заяву онлайн, перейшовши за відповідним посиланням на вебсайті Служби надання притулку, або особисто прийти до центрального офісу Служби надання притулку в Нікосії.


УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ

Совет Министров решил продлить свое Постановление с №. Постановление № 93.006 от 5 мая 2022 г. о праве на временную защиту, законно прибывших в Республику Кипр с 1 февраля 2022 г., сроком на 1 (один) год до 4 марта 2024 г. статус защиты, который уже был предоставлен, автоматически продлевается еще на один год, то есть до 4 марта 2024 года. Для тех, кто уже получил временную защиту, нет необходимости подавать новое заявление в Службу убежища. , или подать заявление на получение нового биометрического вида на жительство в Департаменте регистрации актов гражданского CтатуCа и миграции. Для тех, кто впервые обращается за временной защитой, применяется тот же порядок, т.е. заявление подается либо онлайн по ссылке на веб-сайте Службы убежища, либо лично в главном офисе Службы убежища в Никосии.

_______________________________________________
© 2016 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπηρεσία Ασύλου