ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Οδηγός για Αιτητές και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας


Οδηγός για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας

Δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι το άτομο που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ή με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας.Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2016 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπηρεσία Ασύλου