ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων


Ανάγκες στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) ΠΟΥΡΝΑΡΑ στην Κοκκινοτριμιθιά

Στα πλαίσια της Υποστήριξης της Λειτουργίας του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) ΠΟΥΡΝΑΡΑ στην Κοκκινοτριμιθιά, η Υπηρεσία Ασύλου ως Συντονιστής μαζί με την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και την Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας ως εταίροι υλοποιεί Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας με διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από 01/07/2020 μέχρι 30/6/2022.

Στόχος του έργου αποτελεί η ομαλή λειτουργία του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) ΠΟΥΡΝΑΡΑ και η εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών ασύλου μέσα από παροχή ομοιόμορφων και ταχύτερων διαδικασιών.Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2016 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπηρεσία Ασύλου